Category: Veritabanı

EER Modelde Kısıtlar

EER Modelde Kısıtlar

EER modelde birçok tutarlılık kısıtları gösterebilmektedir. Bunlar; anahtar kısıtı katılım kısıtı üst üste gelme/örtme kısıtı yabancı anahtar kısıtı Bu kısıtlardan bazıları veritabanının dilinde (SQL) ilerideki derslerde görülebileceği gibi direk olarak gösterebilmektedir. Bazı kısıtlar (örneğin...

EER Diagramında IS-A Hiyerarşisi

EER Diagramında IS-A Hiyerarşisi

EER Diagramında IS-A Hiyerarşisi; Bazı karmaşık uygulamalarda EER’nin şimdiye kadar tartıştığımız yapıları yeterli olmayabiliyor. Bundan dolayı ER modeli genişletilmiş ve IS-A hiyerarşileri modele dahil edilmiştir. Dersin bu kısmında sadece IS-A hiyerarşilerinin EER modeline dahil...

UML Veri Modelleme

UML Veri Modelleme

UML Veri Modelleme 8.1 Veri Modelleme Verinin uygulamalarda nasıl gösterileceğini açıklamak için veri modelleme kullanılır; İlişkisel model – tasarım ilkeleri ile. XML Veritabanı tasarım modeli Sistem tarafından gerçekleştirilmez. VTYS’nin modeline çevrilir. 8.2 Yüksek Seviye Veritabanı Tasarım...

Fiziksel Veri Tabanına Giriş

Fiziksel Veri Tabanına Giriş

VTYS bilgileri ikincil hafıza olarak da adlandırdığımız yan bellekte (hard diskte) tutar; VTYS’nin verileri yan bellekte(hard-disk) tutmasının bazı sonuçları vardır. Bunlar; READ: Verilerin yan bellekten (hard disk) ana belleğe (RAM) transfer edilmesi. WRITE: Değişikliğe...

Fiziksel Veri Tabanına Giriş

Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı

Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı; Fiziksel veri tabanı tasarımı veri tabanının etkin bir şekilde işlenebilmesini sağlayan belirli bir veri organizasyon tekniğini seçmeye dayanır. Diskin üzerinde toplanan veriler kayıtların kütükleri olarak organize edilirler. Kayıtlar disk üzerinde öyle bir depolanmalıdır...

Kütükteki Blokların Disk Üzerine Atanması

Kütükteki Blokların Disk Üzerine Atanması; Ardı sıra (contigious) atama: Kütük blokları diskteki ardı sıra bloklara atanır. Bu tür kütüklerden okumak kolay ancak kütüğün genişlemesi zordur. Bağlantılı (linked) atama: Her kütük bloğu bir diğerine bağlanabilmek için bir...

Veritabanı - Database

Veri Tabanı Kayıtların Kütükleri

Kayıtların Kütükleri; VTYS’nin yüksek seviyelerinde kayıtlar ve kayıtların kütükleri üzerinde operasyon gerçekleştirilir. Kütük, kayıtların bir grubundan oluşmuş sayfaların toplamıdır. Kütüklerle kayıtların giriş, silme, değiştirme, bir kaydı okuma ve tüm kayıtların üzerinden geçme gibi operasyonları...

Dağıtım (Hashing) Teknikleri

Dağıtım (Hashing) Teknikleri

Bu tekniklerde ana fikir şudur; Kütük kovalardan (bucket) oluşur ve kova, birincil sayfa artı sıfır ya da daha fazla ek sayfadan oluşur. Bir dağıtım (h(K)) fonksiyonu vardır ve bunu kayıttaki dağıtım alan değerine uyguladığımızda kayıtın diskte...

Dizinleme (indexing)

Dizinleme (Indexing)

Bir kütükte dizileme arama anahtar alanı üzerinden seçme işleminin hızlandırılmasını sağlar. Bir ilişkideki niteliklerin herhangi bir alt kümesi bir dizin için arama anahtarı olabilir. Arama anahtarı bir ilişkideki anahtar nitelikle aynı şey değildir. Bir...

B+ Ağaç Yapısı

B+ Ağaç Yapısı

B+_Ağaç Yapısı; En fazla kullanılan dizin yapısıdır. Veri girişi ve silme O(logFN) sürede yapılır. F : bir düğümün (node) olabilecek en fazla alt düğüm sayısıN : yaprak sayfalarının sayısı   Bu ağaç her durumda...