Category: Veritabanı

Veritabanı Sistemlerine Giriş

Veritabanı Sistemlerine Giriş

VTYS kullanılmadığı durumdaki yapı:  VTYS kullanılmadan, sadece kütüklerin kullanılmasında karşılaşılan problemlerin bazıları; Her kütük farklı bir sırada işlenir. Kayıtın uzunluğu değiştiğinde bu kayıtın bulunduğu kütüklere ulaşan programlar da ona göre değiştirilmelidir.(lack of flexibility) Verilerin...

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

Gereksiz fazlalığın kontrolü; Aynı verilerin birden fazla kayıt edilmiş olması çabanın tekrarlanması, kayıt alanının boşa gitmesine ve tutarsızlığa sebep olur. Verilerin paylaşımı: Çok sayıda kullanıcının VT’na eş zamanda ulaşmasını sağlar. Bunun için VTYS eş zaman kontrol...

Veri Modeli ve Sınıflandırılması

Veri Modeli ve Sınıflandırılması

Veri Modeli; Veri modeli veritabanının yapısını tanımlayabilmek için kullanılan konseptler kümesidir. Veritabanının modeli; veri tipleri, operasyonlar ve kısıtlamalardan oluşur. VT modellerinin büyük bir çoğunluğu VT üzerinde güncelleme yapan ve kayıtları alıp getiren bir operasyonlar...

Veri Tabanı Tanımı (Şema)

Veri Tabanı Tanımı(Şema)

Verilerin yapısını gösterirler; Veritabanı örneği: Veritabanın da bir andaki veriyi içerir. Veri Bağımsızlığı VT’nin üç seviyeli yapısında sağlanabilmiştir. Çünkü herhangi bir seviyedeki şemada bir değişiklik yapılırsa bir üst seviyedeki şemada değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Sadece bu...

Veri Tabanı Dilleri

Veri Tabanı Dilleri

Veri Tanımı Dilleri(VTD); Bu diller VT’nin hem kavramsal hem de içsel şemasının tanımı ve bunlar arasındaki herhangi bir uyumlaştırma için kullanılmaktadırlar. Depolama Tanımlama Dili(DTD): Kavramsal seviye ile içsel seviye arası kesin hatlarıyla ayrılmışsa özellikle içsel şemanın...

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi;   Kayıtlı veri yöneticisi: Bu yüksek seviyeli VTYS modülü diskte depolanmış VTYS bilgilerine ulaşmayı kontrol eder. VTD derleyici: VTD’de belirtilen şemanın tanımlarını işler ve bunları VTYS kataloğunda depolar. Yürütme zamanı veri...

VTYS’lerin Sınıflandırılması

VTYS’lerin Sınıflandırılması

Veri Modeline Göre;  İlişkisel VTYS’ler – Sybase, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL Seviyeli VTYS’ler – IMS Ağ VTYS’ler – DBTG İlişkisel nesne modellı VYYS’ler – Oracle, DB2, SQL Server Nesneye-yönelik VTYS’ler – GemStone, O2,...

Kavramsal Tasarım

Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım veritabanı tasarım safhalarında gösterildiği gibi gerekirler analizini takip eder; Veritabanın da tutulacak olan verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını verir. Genişletilmiş Nesne-İlişki (EER) Modeli, kavramsal tasarım için en popüler ve en çok...

EER Modelinin Kavramları

EER Modelinin Kavramları

EER Modelinin Kavramları; – Nesne: EER’nin sunduğu temel objedir. Gerçek dünyada bağımsız olarak var olan bir şeydir. – Nitelik: Nesnenin belirli bir özelliğini belirtir. Nesneyi tanımlayan niteliklerin değerleri veri tabanında depolanan verilerin ana kısmını oluştururlar. –...

EER Modelinin Kavramları

EER Modelde İlişki Tipleri

Nesne tipleri arasındaki ilişki tipleri; Hasta <- – – – – > Yatak 1-1 ilişkisi söz konusudur Hasta <<- – – – > Hastahane Odası m-1 ilişkisi vardır (1-m de diyebiliriz) Hasta <<- –...