Category: Temel Java

Java Genel Bakış

Java Genel Bakış

Neden Java? Java ağ bağlantılı uygulama yazılımlarının hemen hemen her tipinin temeli ve mobil uygulama yazılımları, oyunlar, Web tabanlı içerik ve kurumsal yazılımlar geliştirmek ve sağlamak için global standarttır…   Java Platform, Enterprise Edition,...

Java JDK Kurulumu

Java JDK Kurulumu

Sistem Gereksemeleri; Java SE Development Kit paketi, Sun’ın java uygulamaları geliştirmek isteyenler için hazırladığı ve ücretsiz dağıttığı açık kaynak kodlu bir pakettir. Burada SE Standart Environments‘in kısaltmasıdır. Tam kısaltma yaparsak JSEDK diyebiliriz; ama bunun daha kısa...

Java Temel Sözdizimi

Java Temel Sözdizimi

Bir Java programını düşünecek olursanız, birbirlerinin metotlarını çağıran nesneler, topluluğu olarak tanımlanabilir. Şimdi kısaca sınıf, nesne, metot gibi kavramların ne olduklarına ve ne anlamlara geldiklerine bakalım. Nesne(Object):  Nesneler özelliklere ve davranışlara sahiptirler. Örneğin bir...

Java Nesneler ve Sınıflar

Java Nesneler ve Sınıflar

Sınıf (class) Nedir? Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java’da sınıf (class)  kavramını doğada cins isimlere benzetebiliriz. Bir cins kendi başına belirli bir nesne değildir; ancak belirli türden nesnelerin...

Java Temel Veri Tipleri

Java Temel Veri Tipleri

Veri tipleri verilerin(tam sayılar,ondalıklı sayılar,harfler ve benzeri.) bilgisayar üzerinde ki modellemesidir diyebiliriz.Veri tipleri tüm programlama dillerinde vardır fakat her programlama dili veri tiplerini farklı şekilde yorumlayabilir.Veri tipinin özelliği ise bellekte tuttukların alanın sabit olmasıdır diyebiliriz. Veri...

Java Değişken Türleri

Java Değişken Türleri

Programlarımızı yazarken çeşitli değerleri,gerekli olan değerlerin değiştirilmesi ve güncellenmesi için bellekte depoladığımız Java elemanlarına değişken denilir.Örneğin bir hesap makinesi programı düşünelim iki sayının toplamını bulmak için toplamamız istenilen 2 sayıda bellekte yer almalıdır bu yüzden her biri için...

Java Denetleyici Türleri

Java Denetleyici Türleri

Modifier lar onların anlamlarını değiştirmek için tanımlarına eklediğimiz anahtar kelimelerdir. Java programlama dili pek sayıda modifier ‘ a sahiptir. Java Access Modifiers Non Access Modifiers Bir modifier kullanmak için onun anahtar kelimesini sınıf, metot,...

Java Operatör Türleri

Java Operatör Türleri

Operatörler ; bir, iki ya da üç tane  işlenen (operand) üzerinde işlem yapıp bir sonuç üreten sembollerdir. Tek işlenenli operatörlere, tekli (unary)operatör, İki işlenenli operatörlere, ikili (binary) operatör, Üç işlenenli operatörlere de, üçlü(ternary) operatör denir; Unary Operator: Operand Operator, örnek: ++variable Operator operand,...

Java Döngüler

Java Döngüler

Belirli bir is bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu is bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar çalıştırılabilir. Bir döngüde, arka arkaya tekrarlanan deyimler döngü blokunu oluşturur. Bu deyimler birden çoksa...

Java Karar Verme

Java Karar Verme

ava da iki tür karar verme komutu vardır: if Komutı switch Komutu if Komutu:   sözdizimi;   if(Boolean_expression){//Statements will execute if the Boolean expression is true}   Örnek: publicclassTest{publicstaticvoid main(String args[]){int x =10;if( x <20){System.out.print(“This is...