Tagged: Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi Diğer mühendislik projelerinde olduğu gibi yazılım projelerinde de yönetim sözkonusudur ve bu değişik tür sahalardaki yönetim tekniklerinde benzerlikler kaçınılmazdır. Bir zorluk, yazılım problemlerinde ve ürünlerinde ölçüm yapma ve karmaşıklık tahmini yapmakta...

Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Planlama ile ilgili bilgiler, verilen kararlar ve olası önlemler bir belge şeklinde sunulmalıdır. Bu proje planı belgesi, projenin amacını yönetici ve teknik kadrolara olduğu gibi müşteriye de aktarabilmelidir. Riskler, maliyet ve zamanlama...

Kalite ve Kurum Yönetimi

Kalite ve Kurum Yönetimi

Kalite ve Kurum Yönetimi   Yazılım mühendisliği çerçevesinde sözü geçen yöntem ve araçların amacı üretilecek yazılımda yüksek kalite düzeylerine erişmektir. Kalite ise bir çok boyutu olan bir özelliktir. Program yazıldıktan sonra düşünülecek bir konu...

Kurum Yönetimi

Kurum Yönetimi

Kurum Yönetimi Yazılım geliştirme süreçlerinin ürünlerini üç genel sınıfta toplayabiliriz: program, belge ve veri. Süreç ürünü olarak ortaya çıkacak bu sınıflardaki her bilgiye bir yazılım kurumu denebilir. Süreç ilerledikçe yazılım kurum birimleri (Software Configuration...