Tagged: Yönetim

Kurum Yönetimi

Kurum Yönetimi

Kurum Yönetimi Yazılım geliştirme süreçlerinin ürünlerini üç genel sınıfta toplayabiliriz: program, belge ve veri. Süreç ürünü olarak ortaya çıkacak bu sınıflardaki her bilgiye bir yazılım kurumu denebilir. Süreç ilerledikçe yazılım kurum birimleri (Software Configuration...

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

Gereksiz fazlalığın kontrolü; Aynı verilerin birden fazla kayıt edilmiş olması çabanın tekrarlanması, kayıt alanının boşa gitmesine ve tutarsızlığa sebep olur. Verilerin paylaşımı: Çok sayıda kullanıcının VT’na eş zamanda ulaşmasını sağlar. Bunun için VTYS eş zaman kontrol...

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi;   Kayıtlı veri yöneticisi: Bu yüksek seviyeli VTYS modülü diskte depolanmış VTYS bilgilerine ulaşmayı kontrol eder. VTD derleyici: VTD’de belirtilen şemanın tanımlarını işler ve bunları VTYS kataloğunda depolar. Yürütme zamanı veri...

VTYS’lerin Sınıflandırılması

VTYS’lerin Sınıflandırılması

Veri Modeline Göre;  İlişkisel VTYS’ler – Sybase, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL Seviyeli VTYS’ler – IMS Ağ VTYS’ler – DBTG İlişkisel nesne modellı VYYS’ler – Oracle, DB2, SQL Server Nesneye-yönelik VTYS’ler – GemStone, O2,...