Tagged: Yazılım

software engineering

Yazılım Mühendisliğine Giriş

Yazılım Mühendisliğine Giriş Dünyamızın bilgi teknolojisi etkisi ile tam olarak farkedemediğimiz halde katetmekte olduğu sosyal evrim, kaçınılmaz olarak hayatımıza yansımaktadır. Yazının bulunması ile başladığını kabul ettiğimiz bilgi tarihinin en önemli olayları; matabaa, ve daha...

Yazılım Krizi

Yazılım Krizi

Yazılım Krizi Bu terimin esas açıklayıcısı, üstel olarak artan talebe karşılık doğrusal diyebileceğimiz bir hızla artış gösteren üretim kapasitesidir ve Şekil 1.1 de görüntülenmektedir. Durum, arz ve talebin arasının gittikçe açılacağını ve dünya yazılım...

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Mühendislik Tarihte değişik mühendislik dallarının gelişmesinde bazı ortak özellikler görünmektedir. Yeterli bir olgunluğa erişmiş bulunan inşaat, makina ve elektrik gibi mühendislik alanlarının başından geçenler bilgisayar ile ilgili konularda da tekrarlanmaktadır. Bu yüzden bazı ortak...

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik Klasik mühendislik kavramları açısından geçerli olan kaygıların yazılım projeleri için de geçerli olduğu bir gerçektir. Bunun yanında konumuz daha çok oldukça büyük ve karmaşık yazılım sistemlerini hedef alır. Bir ders alıştırması...

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım geliştirme süreçleri 1970 yıllarında ortaya çıkmış ve yazılımın bir mühendislik etkinliği olarak uygulanmasında rol oynamıştır. Programcılık öncesi planlama denilebilecek aşamalardaki yaklaşımları bir yönteme bağlayarak en büyük katkıların sağlanması ve kodlama sonrası işlemlerin de...

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi Diğer mühendislik projelerinde olduğu gibi yazılım projelerinde de yönetim sözkonusudur ve bu değişik tür sahalardaki yönetim tekniklerinde benzerlikler kaçınılmazdır. Bir zorluk, yazılım problemlerinde ve ürünlerinde ölçüm yapma ve karmaşıklık tahmini yapmakta...

Yazılım Yönetiminde Tahmin

Yazılım Yönetiminde Tahmin

Yazılım Yönetiminde Tahmin Kestirim, bir proje için teklif yazılması sırasında başlayan bir ihtiyaçtır. Tanımlanan projenin ne kadar sürede tamamlanacağı, ne kadar çaba ve fiyata malolacağı kestirilmeden tutarlı teklif yazmak güçleşir. Eldeki bilgi başlangıçta doğru...

Yazılım Risk Alanları

Yazılım Risk Alanları

Risk Alanları Genelde riskler proje, teknik ve iş yönetimi sahalarında olur. Ayrıca müşterilerin de büyük bir risk sahası oluşturacağı düşünülürse genelde iş yönetimi alanı içinde değerlendirilebilirse de müşteri risklerini ayrıca inceleyebiliriz. Proje riskleri, teslim...

Yazılım Risk Kestirim Yöntemi

Yazılım Risk Kestirim Yöntemi

Risk Kestirim Yöntemi Risklerin tanımlanmasından sonra tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve sonucunda projeye olan etkisi nümerik değerler ile kaydedilir. Ayrıca yapılan tahminin doğruluk derecesini de nicelendirerek bu tahminlerin yanlış kullanımını azaltma yönünde çaba sarfetmiş olur....

Yazılım Görev Dağıtımı, Planlama

Yazılım Görev Dağıtımı, Planlama

Planlama Yazılım proje yönetiminde en önemli unsur projenin zamanında yetişmesidir. Mühendisliklerde eski bir kural geçerlidir: 80-20 kuralı: Bir projenin %80 lik kısmı (beklenen işlevselliğin veya tahmin edilen ürün büyüklüğünün % 80’i) proje süresinin %20...