Tagged: Yapısı

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı Nesne Tanımı Tasarımda bir nesnenin tanımı için iki öge vardır; Protokol tanımı: Nesnenin alabileceği her ileti ve sonucunda yapması gereken işlemin tanımlanması ile oluşan nesne arayüzü Uygulama tanımı: İleti sonucunda başlatılacak her...

B+ Ağaç Yapısı

B+ Ağaç Yapısı

B+_Ağaç Yapısı; En fazla kullanılan dizin yapısıdır. Veri girişi ve silme O(logFN) sürede yapılır. F : bir düğümün (node) olabilecek en fazla alt düğüm sayısıN : yaprak sayfalarının sayısı   Bu ağaç her durumda...

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar , Dökümanlar Veritabanları Pek çok küçük döküman Birkaç büyük veritabanı Genelde statik Genelde dinamik Dahili yapı (kısım, paragraf) Belirtilmiş yapı (şema) Etiketleme Kayıtlar (tuple’lar) İnsan tarafından anlaşılabilen Bilgisayar tarafından...

JAVA Applet Programlarının Genel Yapısı

JAVA Applet Programlarının Genel Yapısı

İmport bilgileri; //Applete kullanacağımız sınıflar için kütüphane ekleme Public appletinizin_ismi extends Applet { Applette bulunan Nesnelerin Tanımları; Public void init( ) // Appletinizin başlangıç fonksiyonu { // Yukarıda belirttiğiniz nesneleri Applet üzerine burada ekliyorsunuz. } // Başlangıç fonksiyonun...

Yığıt Veri Yapısı (Stack)

Yığıt Veri Yapısı (Stack)

Yığıt, son giren-ilk çıkar (last-in/first-out) kuralıyla eleman erişiminin sınırlandırıldığı bir veri yapısıdır. Aşağıda bu veri yapısı tanıtılmaktadır; class Stack { /* Yığıtın alabileceği eleman sayısının üst sınırı. */ public final int MAX_SIZE=100; /* Yığıt yaratıcı işlev. */ public Stack() {...

Liste Veri Yapısı (List)

Liste, tutulan elemanların birbiri ardına konularak saklandığı ve önden arkaya doğru birer birer giderek erişilebildiği veri yapısıdır. Bu veri yapısındaki elemanları düz bir çizgi üzerinde birbirine bağlanarak sıralanmış olarak düşünebiliriz. Aşağıda bu veri yapısı tanınmaktadır;...

Ağaç Veri Yapısı (Tree)

Ağaç Veri Yapısı (Tree)

Ağaç veri yapısı, elemanlarının birbirlerine liste veri yapısında olduğu gibi referanslar aracılığı ile bağlandığı bir veri yapısıdır. Bu veri yapısının listelerden farklılığı, liste veri yapısının aksine bir elemanın birden fazla elemana bağlanmasının mümkün olmasıdır....