Tagged: Yapısal

Yazılım Yapısal Tasarım

Yazılım Yapısal Tasarım

Yapısal Tasarım   Yapı tasarımının ana hedefi, modüler bir yapı geliştirip modüller arasındaki kontrol ilişkilerini temsil etmektir. Ayrıca yapı tasarımı bazen veri akışlarını da gösteren bir içerime de yönelebilir. Geleneksel tasarımda en çok veri...

Nesneye Yönelik Çözümleme

Nesneye Yönelik Çözümleme Teknikleri

Nesneye Yönelik Çözümleme Teknikleri Yukarıda söz edilen teknikleri bu bölümde biraz daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak örnek olarak verilecek diyagramların değişik metodolojilerde farklılıklar gösteren çizimlerinin olacağı hatırlanmalıdır; bu ayrılıklar çok da önemli değildir....

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım Metodolojileri

Nesneye Yönelik Tasarım Metodolojileri Çözümleme de olduğu gibi tasarımda da bir çok farklı gibi görünen yöntem ortadadır. Aslında metodolojiler genelde çözümleme ve tasarım safhalarını diğer safhalar ile birlikte içerirler. Modüler yapının tasarım için öneminden...

SQL: Yapısal Sorgu Dili(Structured Query Language)

SQL: Yapısal Sorgu Dili(Structured Query Language)

Sorguların etkin bir şekilde değerlendirilmesi VTYS’nin sorumluluğundadır. Optimizasyon (eniyileyici) operasyonları gerekirse tekrar sıralar ve yanıtların değişmeyeceğini garanti eder. En çok kullanılan yaygın ilişkisel sorgu dili, günümüz standardı olan SQL-92’dir. Temel SQL sorgusu aşağıdaki sözdizimi...