Tagged: VeriTabanı

Veritabanı Sistemlerine Giriş

Veritabanı Sistemlerine Giriş

VTYS kullanılmadığı durumdaki yapı:  VTYS kullanılmadan, sadece kütüklerin kullanılmasında karşılaşılan problemlerin bazıları; Her kütük farklı bir sırada işlenir. Kayıtın uzunluğu değiştiğinde bu kayıtın bulunduğu kütüklere ulaşan programlar da ona göre değiştirilmelidir.(lack of flexibility) Verilerin...

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

Gereksiz fazlalığın kontrolü; Aynı verilerin birden fazla kayıt edilmiş olması çabanın tekrarlanması, kayıt alanının boşa gitmesine ve tutarsızlığa sebep olur. Verilerin paylaşımı: Çok sayıda kullanıcının VT’na eş zamanda ulaşmasını sağlar. Bunun için VTYS eş zaman kontrol...

Veri Tabanı Tanımı (Şema)

Veri Tabanı Tanımı(Şema)

Verilerin yapısını gösterirler; Veritabanı örneği: Veritabanın da bir andaki veriyi içerir. Veri Bağımsızlığı VT’nin üç seviyeli yapısında sağlanabilmiştir. Çünkü herhangi bir seviyedeki şemada bir değişiklik yapılırsa bir üst seviyedeki şemada değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Sadece bu...

Veri Tabanı Dilleri

Veri Tabanı Dilleri

Veri Tanımı Dilleri(VTD); Bu diller VT’nin hem kavramsal hem de içsel şemasının tanımı ve bunlar arasındaki herhangi bir uyumlaştırma için kullanılmaktadırlar. Depolama Tanımlama Dili(DTD): Kavramsal seviye ile içsel seviye arası kesin hatlarıyla ayrılmışsa özellikle içsel şemanın...

Veritabanı - Database

Veri Tabanı Kayıtların Kütükleri

Kayıtların Kütükleri; VTYS’nin yüksek seviyelerinde kayıtlar ve kayıtların kütükleri üzerinde operasyon gerçekleştirilir. Kütük, kayıtların bir grubundan oluşmuş sayfaların toplamıdır. Kütüklerle kayıtların giriş, silme, değiştirme, bir kaydı okuma ve tüm kayıtların üzerinden geçme gibi operasyonları...

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçları

Kütük Organizasyonları

Birçok kütük organizasyon alternatifi önerilmiş ve bunlar çoğu durumlarda ve koşullarda başarıyla (etkin) kullanılmaktadır: Kütük organizasyonlarından Heap kütükleri bir kütükteki tüm kayıtların alınıp getirilmesi durumlarında uygun bir organizasyondur. Sıralanmış kütük organizasyonu ise kayıtların belli bir sırada alınıp getirilmesi...

Kayıpsız Ayrıştırma Algoritması

Kayıpsız Ayrıştırma Algoritması

Adımlar;   Bir S matrisi yaratılır ve her satır i ayrıştırılmış ilişki Ri ve her kolon j için R’deki Aj niteliği yerleştirilir. Bütün matrisin değerleri bij ile doldurulur, S(i,j) = bij Her bir satır i için (Ri ilişkisini...

4NF (Fourth Normal Form)

4NF (Fourth Normal Form)

4NF (Fourth Normal Form);   Bir ilişki şeması geçerli bağımlılıklar kümesi F için 4NF’dadır eğer herbir çok-basit olmayan (nontrivial) X –>> Y MVD’ler F+’de ise, X bir R için süper anahtardır. Örnek: İsim –>>...

JSP ile MYSQL Veritabanına Bağlanma Örneği

JSP ile MYSQL Veritabanına Bağlanma Örneği

JSP ile MySQL veritabanına bağlanmak için öncelikle mysql jdbc bağlantısı için gerekli sürücünün (mysql.jar) serverin CLASSPATH ‘de olması gerekir. Daha sonra aşağıdaki kodda gördüğümüz gibi connection nesnesi tanımlanarak, bu nesnenin metotları kullanılarak sorguları veritabanı...