Tagged: Veri

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Geleneksel Çözümleme Geleneksel ihtiyaçlar çözümlemesinde kullanılan belli başlı araçları sıralayabiliriz: Veri Akış Diagramları Nesne İlişki Diyagramları Veri Sözlüğü Bu grafik temsil yöntemleri ile sistemin ayrı veçheleri görselleştirilmektedir. Her diyagramda ana bakış açısının ne olduğu...

Yazılımda Veri Tasarımı

Yazılımda Veri Tasarımı

Veri Tasarımı Yapı tasarımı, arayüz ve süreç tasarımından önce ilk yapılması gereken, veri tasarımıdır. Bilgi saklama ve soyutlama bu işlem için değerli kavramlardır. Çözümlemede faydalandığımız veri sözlüğü, tasarımda da faydalı olacaktır. Ayrıca veri tasarımı...

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı Nesne Tanımı Tasarımda bir nesnenin tanımı için iki öge vardır; Protokol tanımı: Nesnenin alabileceği her ileti ve sonucunda yapması gereken işlemin tanımlanması ile oluşan nesne arayüzü Uygulama tanımı: İleti sonucunda başlatılacak her...

Veri Değişimi Mühendisliği

Veri Değişimi Mühendisliği

Veri Değişimi Mühendisliği Karmaşık veri yapılarının değişim maliyeti üzerindeki olumsuz etkisine değinilmişti. Dağıtık veri birimleri ve bunlara erişimi olan program birimleri veri değişimi için değerlendirilir. Problem, daha çok kütükler ve eski veritabanı sistemlerinde bulunan...

Veri Modeli ve Sınıflandırılması

Veri Modeli ve Sınıflandırılması

Veri Modeli; Veri modeli veritabanının yapısını tanımlayabilmek için kullanılan konseptler kümesidir. Veritabanının modeli; veri tipleri, operasyonlar ve kısıtlamalardan oluşur. VT modellerinin büyük bir çoğunluğu VT üzerinde güncelleme yapan ve kayıtları alıp getiren bir operasyonlar...

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi;   Kayıtlı veri yöneticisi: Bu yüksek seviyeli VTYS modülü diskte depolanmış VTYS bilgilerine ulaşmayı kontrol eder. VTD derleyici: VTD’de belirtilen şemanın tanımlarını işler ve bunları VTYS kataloğunda depolar. Yürütme zamanı veri...

VTYS’lerin Sınıflandırılması

VTYS’lerin Sınıflandırılması

Veri Modeline Göre;  İlişkisel VTYS’ler – Sybase, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL Seviyeli VTYS’ler – IMS Ağ VTYS’ler – DBTG İlişkisel nesne modellı VYYS’ler – Oracle, DB2, SQL Server Nesneye-yönelik VTYS’ler – GemStone, O2,...

Kavramsal Tasarım

Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım veritabanı tasarım safhalarında gösterildiği gibi gerekirler analizini takip eder; Veritabanın da tutulacak olan verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını verir. Genişletilmiş Nesne-İlişki (EER) Modeli, kavramsal tasarım için en popüler ve en çok...

UML Veri Modelleme

UML Veri Modelleme

UML Veri Modelleme 8.1 Veri Modelleme Verinin uygulamalarda nasıl gösterileceğini açıklamak için veri modelleme kullanılır; İlişkisel model – tasarım ilkeleri ile. XML Veritabanı tasarım modeli Sistem tarafından gerçekleştirilmez. VTYS’nin modeline çevrilir. 8.2 Yüksek Seviye Veritabanı Tasarım...

Fiziksel Veri Tabanına Giriş

Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı

Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı; Fiziksel veri tabanı tasarımı veri tabanının etkin bir şekilde işlenebilmesini sağlayan belirli bir veri organizasyon tekniğini seçmeye dayanır. Diskin üzerinde toplanan veriler kayıtların kütükleri olarak organize edilirler. Kayıtlar disk üzerinde öyle bir depolanmalıdır...