Tagged: Types

DTD And XSD

DTD And XSD

DTD – XSD DTD (Doküman Tipi Tanımıları – Document Type Definitions)   DTD dokümanın eleman yapısını kontrol eder. Dokümanda hangi elemanların yer alacağını, elemanların neler içereceğini ve hangi sırada yer alacağını, elemanların özelliklerini belirler. Özetle,...

Java Temel Veri Tipleri

Java Temel Veri Tipleri

Veri tipleri verilerin(tam sayılar,ondalıklı sayılar,harfler ve benzeri.) bilgisayar üzerinde ki modellemesidir diyebiliriz.Veri tipleri tüm programlama dillerinde vardır fakat her programlama dili veri tiplerini farklı şekilde yorumlayabilir.Veri tipinin özelliği ise bellekte tuttukların alanın sabit olmasıdır diyebiliriz. Veri...

Java Değişken Türleri

Java Değişken Türleri

Programlarımızı yazarken çeşitli değerleri,gerekli olan değerlerin değiştirilmesi ve güncellenmesi için bellekte depoladığımız Java elemanlarına değişken denilir.Örneğin bir hesap makinesi programı düşünelim iki sayının toplamını bulmak için toplamamız istenilen 2 sayıda bellekte yer almalıdır bu yüzden her biri için...

Java Sayısal Veri Tipleri

Java Sayısal Veri Tipleri

Bir çok işlemi tam sayılarla ve kesirli sayılarla yaparız.O nedenle, sayılar her programlama dilinde önemlidirler. Farklı derleyiciler sayıları alt sınıflarına ayırır. En basit derleyiciler bile, sayıları tam sayılar (integer) ve kesirli sayılar(floating numbers) diye ikiye ayırır. Bazen...