Tagged: Türkçe

Jenerikler (Java Generics)

Jenerikler (Java Generics)

Java programlama dilinin güçlü özelliklerinden biri de Jenerikler (generics) konusudur; Daha önce C++ programlama ile ilgilenenler C++ dilindeki “Template” (Şablon) kavramı ile hemen hemen aynı işlevlere sahip olduğunu göreceklerdir. Java’da jenerikler ( generics), ön tanımlı...

Nesne Olarak Diziler

Nesne Olarak Diziler

Java dizilerini JPG dersinde işlemiştik; Burada, yeri gelmişken, dizilerin aslında özel nesneler olarak ele alındığını örneklerle vurgulamak istedik: Örneğin, int[] a={2,3,4,5}; komutu ile bir int dizi nesnesi yaratmış oluruz. Bu nesnenin içinde değerleri 2,3,4,5 olan dört adet int elemanı...

Algoritma Analizi

Algoritma Analizi

Problemlerin çoğu için birden fazla değişik algoritma geliştirilebilir; Bu algoritmaların karşılaştırılması ve en uygun olanının seçilmesi oldukça zor bir işlemdir. Genellikle problemlere girdi olarak gelen verinin miktarı problemin doğal yapısı ile ilgili bir fikir verir....

Hesaplama Karmaşıklığı

Hesaplama Karmaşıklığı

Algoritmaları incelerken sabit faktörleri ve küçük terimleri atıp sadece en büyük terimle yapılan işlem sayısını girdi miktarına bağlı olarak ifade etmeye yarayan matematiksel araç olan ve “O gösterimi” (Onotation) olarak adlandırılan yöntem şöyle tanımlanabilir; Bir g(N) fonksiyonu...

Java Diziler (Arrays)

Java Diziler(Arrays)

Diziler (Arrays); Yazılım geliştirme süreçlerinde, geliştiricilerin işlemlerini daha kolay ve verileri daha yönetebilir bir forma sokmak için sıkça kullandığı çok önemli ve temel bir programlama kavramıdır. Dizilerin tasarlanış amaçları gayet basittir. Diziler basitçe, aynı...

Java Tarih ve Saat

Java Tarih ve Saat

Java’da tarih ile ilgili işlem yapmak için, Date sınıfında faydalanırız. Date sınıfı belirli bir zaman değerini bir değişkene atamamızı ve üzerinde ekleme, çıkarma ya da dönüştürme gibi işlemler yapmamızı sağlar. Date sınıfını new Date()...