Tagged: Tasarım

Yazılımda Tasarım

Yazılımda Tasarım

Tasarım kavramı, sözlük anlamı ile “Bir aygıt, süreç veya sistemi, fiziksel olarak gerçekleştirebilmek için yeterli ayrıntı ile tanımlamak için teknikler ve ilkelerin uygulanması sürecidir”. Tasarımcı, inşa edilecek olan eserin bir modelini veya herhangi bir...

Yazılımda Tasarım Kavramları

Yazılımda Tasarım Kavramları

Tasarım Kavramları Yazılımın ögelere ayrılması, ayrıntılı veri ve işlev yapılarının kavramsal temsilden gizli tutulması, ve tasarımın kalitesinin sağlanması gibi isteklere değinilmiştir. Bu yönde yardımcı olabilecek ‘soyutlama’, ‘iyileştirme’ ve ‘modülerlik’ gibi kavramlar bulunmaktadır. Soyutlama, detayları...

Yazılımda Veri Tasarımı

Yazılımda Veri Tasarımı

Veri Tasarımı Yapı tasarımı, arayüz ve süreç tasarımından önce ilk yapılması gereken, veri tasarımıdır. Bilgi saklama ve soyutlama bu işlem için değerli kavramlardır. Çözümlemede faydalandığımız veri sözlüğü, tasarımda da faydalı olacaktır. Ayrıca veri tasarımı...

Yazılım Yapısal Tasarım

Yazılım Yapısal Tasarım

Yapısal Tasarım   Yapı tasarımının ana hedefi, modüler bir yapı geliştirip modüller arasındaki kontrol ilişkilerini temsil etmektir. Ayrıca yapı tasarımı bazen veri akışlarını da gösteren bir içerime de yönelebilir. Geleneksel tasarımda en çok veri...

Yazılım Arayüz Tasarımı

Yazılım Arayüz Tasarımı

Arayüz Tasarımı   İki tür arayüz ve bunların tasarımından söz edebiliriz. Kullanıcı ile ilişkisi olmayan arayüzler; modüller arası arayüz ve sistem ile dış nesneler arasındaki ara yüzdür. Diğer tür ise kullanıcı ara yüzüdür. Modüller...

Yazılımda Süreç Tasarımı

Yazılımda Süreç Tasarımı

Süreç Tasarımı   Süreç tasarımı, veri, yapı, ve arayüz tasarımlarından sonra yapılır. İdeal şartlarda bütün algoritmik detayın belirtilmesi amaçlanır. Ayrıca süreç belirtiminin tek anlamlı olması gerekir. Değişik insanlar tarafından değişik yorumlanmamalıdır. Yine diğer öğelerinde...

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım Nesneye Yönelik (NY) Tasarım, NY Çözümleme ile elde edilen modelin, yazılımın inşa edilmesi için yeterli tanımı sağlayacak şekle dönüştürülmesidir. Kavram olarak geleneksel tasarım ile benzerlikler gösterir. İki yaklaşımda da veri ve...

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım Metodolojileri

Nesneye Yönelik Tasarım Metodolojileri Çözümleme de olduğu gibi tasarımda da bir çok farklı gibi görünen yöntem ortadadır. Aslında metodolojiler genelde çözümleme ve tasarım safhalarını diğer safhalar ile birlikte içerirler. Modüler yapının tasarım için öneminden...

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı Nesne Tanımı Tasarımda bir nesnenin tanımı için iki öge vardır; Protokol tanımı: Nesnenin alabileceği her ileti ve sonucunda yapması gereken işlemin tanımlanması ile oluşan nesne arayüzü Uygulama tanımı: İleti sonucunda başlatılacak her...

Kavramsal Tasarım

Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım veritabanı tasarım safhalarında gösterildiği gibi gerekirler analizini takip eder; Veritabanın da tutulacak olan verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını verir. Genişletilmiş Nesne-İlişki (EER) Modeli, kavramsal tasarım için en popüler ve en çok...