Tagged: Tanımı

Veri Tabanı Tanımı (Şema)

Veri Tabanı Tanımı(Şema)

Verilerin yapısını gösterirler; Veritabanı örneği: Veritabanın da bir andaki veriyi içerir. Veri Bağımsızlığı VT’nin üç seviyeli yapısında sağlanabilmiştir. Çünkü herhangi bir seviyedeki şemada bir değişiklik yapılırsa bir üst seviyedeki şemada değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Sadece bu...