Tagged: Tabanı

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çevresi;   Kayıtlı veri yöneticisi: Bu yüksek seviyeli VTYS modülü diskte depolanmış VTYS bilgilerine ulaşmayı kontrol eder. VTD derleyici: VTD’de belirtilen şemanın tanımlarını işler ve bunları VTYS kataloğunda depolar. Yürütme zamanı veri...

VTYS’lerin Sınıflandırılması

VTYS’lerin Sınıflandırılması

Veri Modeline Göre;  İlişkisel VTYS’ler – Sybase, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL Seviyeli VTYS’ler – IMS Ağ VTYS’ler – DBTG İlişkisel nesne modellı VYYS’ler – Oracle, DB2, SQL Server Nesneye-yönelik VTYS’ler – GemStone, O2,...

Kavramsal Tasarım

Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım veritabanı tasarım safhalarında gösterildiği gibi gerekirler analizini takip eder; Veritabanın da tutulacak olan verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını verir. Genişletilmiş Nesne-İlişki (EER) Modeli, kavramsal tasarım için en popüler ve en çok...

Fiziksel Veri Tabanına Giriş

Fiziksel Veri Tabanına Giriş

VTYS bilgileri ikincil hafıza olarak da adlandırdığımız yan bellekte (hard diskte) tutar; VTYS’nin verileri yan bellekte(hard-disk) tutmasının bazı sonuçları vardır. Bunlar; READ: Verilerin yan bellekten (hard disk) ana belleğe (RAM) transfer edilmesi. WRITE: Değişikliğe...

Fiziksel Veri Tabanına Giriş

Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı

Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı; Fiziksel veri tabanı tasarımı veri tabanının etkin bir şekilde işlenebilmesini sağlayan belirli bir veri organizasyon tekniğini seçmeye dayanır. Diskin üzerinde toplanan veriler kayıtların kütükleri olarak organize edilirler. Kayıtlar disk üzerinde öyle bir depolanmalıdır...

Bir İlişkisel Veritabanı Şemasındaki Bütünlük Kısıtlamaları

Bir İlişkisel Veritabanı Şemasındaki Bütünlük Kısıtlamaları

Anahtar Kısıtlaması; Her ilişki şemasındaki aday anahtar nitelikleri belirtir ve herhangi bir ilişki örneğindeki her tuple için bu niteliklerin değerleri tek olmak zorundadır. Varlık (entity) Bütünlük Kısıtlaması: Hiçbir birincil anahtar değeri boş olamaz. Referanslı (referential) Bütünlük...

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

Ayrıştırılan her bir ilişkinin yüksek dereceli normal formda olması o tasarımın iyi olduğunu garanti etmez. İyi bir tasarım için normal formun yanında başka özelliklere de bakmak gerekir. Bu özellikleri aşağıdaki algoritmalarla test edebiliriz. Ayrıştırma...