Tagged: Swing

Yazım Alanı Awt Textarea ve Swing Jtextarea Sınıfları

Yazım Alanı Awt Textarea ve Swing Jtextarea Sınıfları

Awt kütüphanesinde tanımlanan Text Area sınıfı yapı olarak TextField sınıfına benzer. En önemli farkı bir satır yerine birden fazla satır girdi alabilme olasılığıdır. TextField ve TextArea sınıfları TextComponent sınıfının alt sınıflarıdır. Bu yüzden üstte...

Awt Choice , Swing Jcombobox Seçim Sınıfları

Awt Choice , Swing Jcombobox Seçim Sınıfları

Awt kütüphanesi Choice (Seçim) sınıfı birden fazla maddeden seçim yapılması gerektiğinde kullanılan bir sınıftır. Choice sınıfının kurucu metodu ve diğer metotlarının listesi aşağıda verilmiştir: public Choice() // Kurucu metot public String getItem(int indeks) İndeksteki...

Awt, Checkbox ve Checkboxgroup ve Swing Jcheckbox ve Jradiobutton Sınıfları

Awt, Checkbox ve Checkboxgroup ve Swing Jcheckbox ve Jradiobutton Sınıfları

Awt sınıfında yer alan CheckBox ve CheckBoxGroup sınıfları çeşitli opsiyonlar arasından seçim yapabilme olasılığını sağlayan sınıflardır. -Kurucu metotları : Public CheckBox(String s) Tek bir kare kontrol kutusu oluşturur. Kontrol kutusu başta boştur. Public CheckBox(String...

Awt, List Sınıfı ve Java Swing Jlist sınıfı , Listeden Seçim

Awt, List Sınıfı ve Java Swing Jlist sınıfı , Listeden Seçim

List ve Jlist sınıfları bir listeden seçim yapmaya ve bu seçim sonucu gerekli işlemleri oluşturmaya yarar. List sınıfı ItemListener ve ActionListener sınıf implementlerini kullanır.. Örnek-9: import java.applet.Applet; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class ListTesti...

Java Swing

Swing

JAVA SWING; Javax.Swing paketi Java Foundation Classes (JFC) kütüphanesi içindedir. 134 sınıfı olan, 25 arayüz kılgılayan büyük bir pakettir. Java.AWT (Java Abstract Window Toolkit) paketinin üzerine kuruludur ve uygulamalarda onun işlevini üstlenmiştir. Java ile...