Tagged: Structure

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı Nesne Tanımı Tasarımda bir nesnenin tanımı için iki öge vardır; Protokol tanımı: Nesnenin alabileceği her ileti ve sonucunda yapması gereken işlemin tanımlanması ile oluşan nesne arayüzü Uygulama tanımı: İleti sonucunda başlatılacak her...

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar , Dökümanlar Veritabanları Pek çok küçük döküman Birkaç büyük veritabanı Genelde statik Genelde dinamik Dahili yapı (kısım, paragraf) Belirtilmiş yapı (şema) Etiketleme Kayıtlar (tuple’lar) İnsan tarafından anlaşılabilen Bilgisayar tarafından...

Liste Veri Yapısı (List)

Liste, tutulan elemanların birbiri ardına konularak saklandığı ve önden arkaya doğru birer birer giderek erişilebildiği veri yapısıdır. Bu veri yapısındaki elemanları düz bir çizgi üzerinde birbirine bağlanarak sıralanmış olarak düşünebiliriz. Aşağıda bu veri yapısı tanınmaktadır;...

Ağaç Veri Yapısı (Tree)

Ağaç Veri Yapısı (Tree)

Ağaç veri yapısı, elemanlarının birbirlerine liste veri yapısında olduğu gibi referanslar aracılığı ile bağlandığı bir veri yapısıdır. Bu veri yapısının listelerden farklılığı, liste veri yapısının aksine bir elemanın birden fazla elemana bağlanmasının mümkün olmasıdır....