Tagged: SQL

SQL: Yapısal Sorgu Dili(Structured Query Language)

SQL: Yapısal Sorgu Dili(Structured Query Language)

Sorguların etkin bir şekilde değerlendirilmesi VTYS’nin sorumluluğundadır. Optimizasyon (eniyileyici) operasyonları gerekirse tekrar sıralar ve yanıtların değişmeyeceğini garanti eder. En çok kullanılan yaygın ilişkisel sorgu dili, günümüz standardı olan SQL-92’dir. Temel SQL sorgusu aşağıdaki sözdizimi...

SQL’e Sorgu Örnekleri

SQL’e Sorgu Örnekleri

SELECT * FROM Şirket WHERE sicil_no = 50 Bu sorgunun sonucunda seçilen tuplelar tüm nitelikleri içerir. * kullanılınca o ilişkideki niteliklerden hiç biri dışlanmaz; SELECT isim, proje_adr FROM Şirket, Proje, Çalışan WHERE isim =...

SQL’de EXIST Fonksiyonu

SQL’de EXIST Fonksiyonu

“Şirketteki çalışanlardan, çalışma süresi 8 saat olmayanların isimlerini getir”; SELECT DISTINCT isim FROM Şirket S WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Çalışan C WHERE c.sno=s.sicil_no AND c.saat=8) SQL’de IN ve EXIST gibi küme karşılaştırma operasyonlarından başka...

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri; Niteliklerin anlamları: Bir tuple’da ki nitelik değerlerinin birbirleriyle olan ilgilerini gösterir ya da bu değerleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini belirtir. Ölçüt 1: İyi bir ilişkisel şemanın tasarımı için o şemanın verdiği...