Tagged: Sorting

Java Yazılım Donanım A.Ş

Hızlı Sıralama Algoritmasının

Hızlı sıralama algoritması bir veri kümesini her adımda ilk bölümde küçükler ve ikinci bölümde büyükler şeklinde iki ayrı bölüme ayırıp (partition) daha sonra bu iki parçanın birbirinden bağımsız bir şekilde sıralanması yaklaşımını kullanmaktadır. Bu...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Sıralama Algoritmalarının Gerçekleştirimi

Aşağıda, bir tam sayı dizisi üzerinde işletilen bu üç basit sıralama işlevinin gerçekleştirimi verilmiştir. Ayrıca sıralama işlevlerinde kullanılan ve dizinin belirtilen indekslerindeki iki değeri yer değiştiren swap işlevi de aşağıda tanımlanmıştır. Tüm bu sıralama işlevlerini içeren sınıfa Sort.java dosyasından...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Yerleştirerek Sıralama

Yerleştirerek sıralama işlevi belirli bir anda dizinin belirli bir kısmını sıralı tutarak ve bu kısmı her adımda biraz daha genişleterek çalışmaktadır. Sıralı kısım işlev son bulunca dizinin tamamına ulaşmaktadır. Yukarıda verilen işlev tanımında da...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Kabarcık Sıralaması

Üçüncü sıralama algoritması olarak sunulan kabarcık sıralamanın işletimini ise şöyle özetleyebiliriz. Dizinin elemanları üzerinden tekrar tekrar geçilir ve her geçişte sadece yan yana bulunan iki eleman arasında sıralama yapılır ve bu işlem tüm elemanlar...