Tagged: Software

software engineering

Yazılım Mühendisliğine Giriş

Yazılım Mühendisliğine Giriş Dünyamızın bilgi teknolojisi etkisi ile tam olarak farkedemediğimiz halde katetmekte olduğu sosyal evrim, kaçınılmaz olarak hayatımıza yansımaktadır. Yazının bulunması ile başladığını kabul ettiğimiz bilgi tarihinin en önemli olayları; matabaa, ve daha...

Yazılım Krizi

Yazılım Krizi

Yazılım Krizi Bu terimin esas açıklayıcısı, üstel olarak artan talebe karşılık doğrusal diyebileceğimiz bir hızla artış gösteren üretim kapasitesidir ve Şekil 1.1 de görüntülenmektedir. Durum, arz ve talebin arasının gittikçe açılacağını ve dünya yazılım...

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik Klasik mühendislik kavramları açısından geçerli olan kaygıların yazılım projeleri için de geçerli olduğu bir gerçektir. Bunun yanında konumuz daha çok oldukça büyük ve karmaşık yazılım sistemlerini hedef alır. Bir ders alıştırması...

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım geliştirme süreçleri 1970 yıllarında ortaya çıkmış ve yazılımın bir mühendislik etkinliği olarak uygulanmasında rol oynamıştır. Programcılık öncesi planlama denilebilecek aşamalardaki yaklaşımları bir yönteme bağlayarak en büyük katkıların sağlanması ve kodlama sonrası işlemlerin de...

Yazılım Süreç Modelleri

Yazılım Süreç Modelleri

Yazılım Süreç Modelleri Çağlayan Çağlayan modeli, yazılım mühendisliği çalışmalarının vazgeçilmez başlangıç dersi konusu olarak övgüyü haketmiştir. Yaşam döngüsü süresince yapılması gereken etkinliklerin ayrı birimler olarak tanımlanması ve bunların hangi sırayla yapılması gerektiğinin gösterilmesi ile...

Yazılım Metodolojiler

Yazılım Metodolojiler

Yazılım Metodolojiler Metodolojiler, süreç modelleri ile benzer işleve sahiptirler. Bu iki kavram da yapılacak işlemlerin sıralandırılma ve yönetimi ile ilgilidir. Ancak aralarındaki büyük fark, benzer kavramın hangi soyutlama düzeyinde uygulanacağından oluşur. Süreç modeli daha...

Yazılım Soyutlama Düzeyi

Yazılım Soyutlama Düzeyi

Yazılım Soyutlama Düzeyi Bu kavram bilgisayar bilimleri açısından çok temel bir kavramdır. İnsan düşüncesinde şekillenen gerçek dünya ile ilgili kavramlar, bunların bilgisayara iletildikleri zaman alacağı biçemlere göre çok daha yüksek düzeylerdedir. Kafamızda canlanan problemi...

Yazılım Belirtim Ortamı

Yazılım Belirtim Ortamı

Yazılım Belirtim Ortamı Bir belirtim ortamından beklenilen, kullanıcıyı matematiğe zorlamayan, fakat iç model olarak şekilsel bir biçeme sahip olan bir işleyiştir. Yani kullanıcı grafik ortamda isteğini belirtirken ortam bu tanımları otomatize edilmiş bir yöntem...

Yazılım Süreç Modelleme Ortamları

Yazılım Süreç Modelleme Ortamları

Yazılım Süreç Modelleme Ortamları Daha önceden de yalnızca belirlenmiş modellere bağlı kalınmadığına değinilmişti. Kuruluşlar, kendi süreç modellerini ortaya çıkarıp iç kullanıma sunabilirler. Bu gibi çalışmaların artması sonucunda kuruluşa, projeye ve personele özel modeller geliştirildikçe...

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi Diğer mühendislik projelerinde olduğu gibi yazılım projelerinde de yönetim sözkonusudur ve bu değişik tür sahalardaki yönetim tekniklerinde benzerlikler kaçınılmazdır. Bir zorluk, yazılım problemlerinde ve ürünlerinde ölçüm yapma ve karmaşıklık tahmini yapmakta...