Tagged: Sıralama

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar , Dökümanlar Veritabanları Pek çok küçük döküman Birkaç büyük veritabanı Genelde statik Genelde dinamik Dahili yapı (kısım, paragraf) Belirtilmiş yapı (şema) Etiketleme Kayıtlar (tuple’lar) İnsan tarafından anlaşılabilen Bilgisayar tarafından...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Hızlı Sıralama Algoritmasının

Hızlı sıralama algoritması bir veri kümesini her adımda ilk bölümde küçükler ve ikinci bölümde büyükler şeklinde iki ayrı bölüme ayırıp (partition) daha sonra bu iki parçanın birbirinden bağımsız bir şekilde sıralanması yaklaşımını kullanmaktadır. Bu...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Hızlı Sıralama Geliştirilmesi

Küçük Alt Diziler, Üçünün Ortası Parçalama (Median-of-Three Partitioning) gibi yöntemlerle, hızlı sıralama algoritması iyileştirilebilir; Küçük Alt Diziler: Yapılabilecek ilk geliştirme kullanılan özyinelemeli çağrıların azaltılmasına yönelik olabilir. Hızlı sıralama algoritmasının gerçekleştirmesini incelediğimizde özyinelemeli çağrıların her...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Yerleştirerek Sıralama

Yerleştirerek sıralama işlevi belirli bir anda dizinin belirli bir kısmını sıralı tutarak ve bu kısmı her adımda biraz daha genişleterek çalışmaktadır. Sıralı kısım işlev son bulunca dizinin tamamına ulaşmaktadır. Yukarıda verilen işlev tanımında da...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Kabarcık Sıralaması

Üçüncü sıralama algoritması olarak sunulan kabarcık sıralamanın işletimini ise şöyle özetleyebiliriz. Dizinin elemanları üzerinden tekrar tekrar geçilir ve her geçişte sadece yan yana bulunan iki eleman arasında sıralama yapılır ve bu işlem tüm elemanlar...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Basit Sıralama Performans Analizi

Bu üç algoritmanın performanslarını incelerken sıralanan verilerin bazı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Ancak genel olarak bu algoritmalardan seçerek sıralama algoritmasının en çok dizinin sıralanmamış kısmındaki en küçük elemanı bulmak için, kabarcık sıralama algoritmasının ise...