Tagged: Sınıfı

Awt Label (Etiket) Sınıfı , Javax Jlabel ve İkon Sınıfları

Awt Label (Etiket) Sınıfı , Javax Jlabel ve İkon Sınıfları

Label sınıfı Appletin içine sadece okunabilen fakat değiştirilemeyen yazılar yazma amacıyla kullanılırlar. Label sınıfında tanımlanan metotlar şunlardır; – Kurucu Metotlar : public Label() // Label sınıfı nesneyi oluşturur, herhangi bir yazı göstermez. public Label(String...

Flowlayout Sınıfı Kullanarak GUI Formatlanması

Flowlayout Sınıfı Kullanarak GUI Formatlanması

Grafik arayüz programlarının daha düzgün bir şekilde gösterilmesi amacıyla Layout sınıfları kullanılır. awt grafik interface’inde default değer olarak kullanılan Layout sınıfı FlowLayout sınıfıdır. Swing arayüz programlarında ise BorderLayout sınıfı default olarak kullanılır. Flow layout...

Borderlayout Sınıfı Kullanarak GUI Formatlanması

Borderlayout Sınıfı Kullanarak GUI Formatlanması

BorderLayout sınıfı GUI elemanlarını beş bölgeye ayırarak guruplar, kuzey(NORTH), güney(SOUTH), doğu(EAST),batı(WEST),orta(CENTER), Kuzey Appletin üst kısmı anlamına gelir. Bu sınıf swing grafik kütüphanesinde default formatlama sınıfı olarak seçilmiştir. BorderLayout sınıfının kurucu metotları şunlardır: public BorderLayout()...

Gridlayout sınıfı Kullanarak GUI Formatlanması

Gridlayout sınıfı Kullanarak GUI Formatlanması

GridLayout sınıfı pencereyi (Applet,Japplet,Panel,JPAnel,Frame,JFrame vs.) eşit boyutta gridlere böler ve her grid elemanının içine bir GUI yerleştirilebilmesine olanak sağlar. GridLayout sınıfının kurucu metotları şöyledir. public GridLayout(int satırlar,int sütunlar) publicGridLayout(int satırlar,int sütunlar,int yatay_bosluk,int dikey_bosluk); yatay_bosluk...

Panel ve Jpanel Sınıfı

Panel ve Jpanel Sınıfı

Daha kompleks formatlamalara gereksinme duyulduğunda panel sınıfını kullanabiliriz. Panel sınıfı applete yerleştirebileceğimiz alt bölgeler oluşturur. Hemen bir örnekle paneli nasıl kullandığımızı açıklamaya çalışalım.. Örnek-13: import java.applet.Applet; import java.awt.*; import java.awt.event.*;   public class Paneltesti...