Tagged: Şema

Veri Tabanı Tanımı (Şema)

Veri Tabanı Tanımı(Şema)

Verilerin yapısını gösterirler; Veritabanı örneği: Veritabanın da bir andaki veriyi içerir. Veri Bağımsızlığı VT’nin üç seviyeli yapısında sağlanabilmiştir. Çünkü herhangi bir seviyedeki şemada bir değişiklik yapılırsa bir üst seviyedeki şemada değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Sadece bu...

Bir İlişkisel Veritabanı Şemasındaki Bütünlük Kısıtlamaları

Bir İlişkisel Veritabanı Şemasındaki Bütünlük Kısıtlamaları

Anahtar Kısıtlaması; Her ilişki şemasındaki aday anahtar nitelikleri belirtir ve herhangi bir ilişki örneğindeki her tuple için bu niteliklerin değerleri tek olmak zorundadır. Varlık (entity) Bütünlük Kısıtlaması: Hiçbir birincil anahtar değeri boş olamaz. Referanslı (referential) Bütünlük...

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri; Niteliklerin anlamları: Bir tuple’da ki nitelik değerlerinin birbirleriyle olan ilgilerini gösterir ya da bu değerleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini belirtir. Ölçüt 1: İyi bir ilişkisel şemanın tasarımı için o şemanın verdiği...

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

Ayrıştırılan her bir ilişkinin yüksek dereceli normal formda olması o tasarımın iyi olduğunu garanti etmez. İyi bir tasarım için normal formun yanında başka özelliklere de bakmak gerekir. Bu özellikleri aşağıdaki algoritmalarla test edebiliriz. Ayrıştırma...

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar , Dökümanlar Veritabanları Pek çok küçük döküman Birkaç büyük veritabanı Genelde statik Genelde dinamik Dahili yapı (kısım, paragraf) Belirtilmiş yapı (şema) Etiketleme Kayıtlar (tuple’lar) İnsan tarafından anlaşılabilen Bilgisayar tarafından...