Tagged: Relational

İlişkisel Veri Modeli

En geniş kullanım alanı olan modeldir. Bu modeli temel alan bazı VTYS’ler şunlardır: Oracle, Sybase, DB2, SQL Server, Access v.s. İlişkisel modele alternatif model olarak, nesneye-yönelik model ise yaygınlaşmaya devam etmektedir. Nesneye-yönelik model için...

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar , Dökümanlar Veritabanları Pek çok küçük döküman Birkaç büyük veritabanı Genelde statik Genelde dinamik Dahili yapı (kısım, paragraf) Belirtilmiş yapı (şema) Etiketleme Kayıtlar (tuple’lar) İnsan tarafından anlaşılabilen Bilgisayar tarafından...

İlişkisel Veritabanlarının XML’de Gösterimi

İlişkisel Veritabanlarının XML’de Gösterimi

XML XML Tanımı Extensible Markup Language Doğruluk, genişleyebilirlik ve standart olmasından kaynaklı bir kullanım kolaylığı sağlar. Doğruluk: Verinin doğruluğu için birçok araç sağlanır. Genişleyebilirlik: Hazır ve ya tanımlanan tiplerle veri yapısı genişletilebilir. XML bir standarttır: Tüm...

Java Operatör Türleri

Java Operatör Türleri

Operatörler ; bir, iki ya da üç tane  işlenen (operand) üzerinde işlem yapıp bir sonuç üreten sembollerdir. Tek işlenenli operatörlere, tekli (unary)operatör, İki işlenenli operatörlere, ikili (binary) operatör, Üç işlenenli operatörlere de, üçlü(ternary) operatör denir; Unary Operator: Operand Operator, örnek: ++variable Operator operand,...