Tagged: Queries

İstatistiksel Kalite Güvencesi

İstatistiksel Kalite Güvencesi

İstatistiksel Kalite Güvencesi Bu konu uygulamada neyin en çok etkili olduğunu bulup vaktin öncelikle bu yöne harcanması şeklinde belirir. Kalite için daha sayısal değerlere duyulan ihtiyaç sonunda ortaya çıkmıştır. Yazılım konusunda istatistiksel yaklaşım şu...

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar , Dökümanlar Veritabanları Pek çok küçük döküman Birkaç büyük veritabanı Genelde statik Genelde dinamik Dahili yapı (kısım, paragraf) Belirtilmiş yapı (şema) Etiketleme Kayıtlar (tuple’lar) İnsan tarafından anlaşılabilen Bilgisayar tarafından...