Tagged: Quality

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

BDYM Araç Grupları DYM araçları değişik açılardan sınıflandırılabilir. Bu sınıfların isimlendirilmesi de değişebilir. Bu bölümde işlevler açısından araç sınıflandırması sunulmaktadır. Bilgi mühendisliği araçları: Bu tür araçlar, özel bir sistem geliştirmekten çok belirli bir kuruluş...

Kalite ve Kurum Yönetimi

Kalite ve Kurum Yönetimi

Kalite ve Kurum Yönetimi   Yazılım mühendisliği çerçevesinde sözü geçen yöntem ve araçların amacı üretilecek yazılımda yüksek kalite düzeylerine erişmektir. Kalite ise bir çok boyutu olan bir özelliktir. Program yazıldıktan sonra düşünülecek bir konu...

Yazılım Kalitesi Etkenleri

Yazılım Kalitesi Etkenleri

Yazılım Kalitesi Etkenleri Kalitenin belirtilebilmesi için bazı ölçümlere dayandırılması gerekir. Ölçme açısından etki eden unsurlar iki grupta toplanabilir; doğrudan ölçülebilen ve doğrudan ölçülemeyen etkenler. Şekil 8.1 yazılım kalitesi etkenlerini ürün açısından üç grupta toparlamaktadır....

İstatistiksel Kalite Güvencesi

İstatistiksel Kalite Güvencesi

İstatistiksel Kalite Güvencesi Bu konu uygulamada neyin en çok etkili olduğunu bulup vaktin öncelikle bu yöne harcanması şeklinde belirir. Kalite için daha sayısal değerlere duyulan ihtiyaç sonunda ortaya çıkmıştır. Yazılım konusunda istatistiksel yaklaşım şu...