Tagged: Project

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi Diğer mühendislik projelerinde olduğu gibi yazılım projelerinde de yönetim sözkonusudur ve bu değişik tür sahalardaki yönetim tekniklerinde benzerlikler kaçınılmazdır. Bir zorluk, yazılım problemlerinde ve ürünlerinde ölçüm yapma ve karmaşıklık tahmini yapmakta...

Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Planlama ile ilgili bilgiler, verilen kararlar ve olası önlemler bir belge şeklinde sunulmalıdır. Bu proje planı belgesi, projenin amacını yönetici ve teknik kadrolara olduğu gibi müşteriye de aktarabilmelidir. Riskler, maliyet ve zamanlama...

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarında Bütünleştirme

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarında Bütünleştirme

BDYM Araçlarında Bütünleştirme Çalışma tezgahlarından (workbench) Yazılım Mühendisliği Ortamlarına (Software Enginering Environments) doğru gelişen bütünleştirme ihtiyacı kolayca karşılanmaz. Bu isteklerin mantıksal boyutu olduğu gibi teknik boyutları da önemlidir. Mantıksal olarak değişik araçların tek araç...