Tagged: Object

Nesneye Yönelik Kavramlar

Nesneye Yönelik Kavramlar Bilgisayara dayalı teknolojilerinin gelişme tarihçesine uygun olarak donanımlara bağlı şekilde gelişen öncü soyutlama türlerinde veri ve süreç ayrı olarak modellendi. Bunun sonucu olarak yapısal yaklaşımlar ortaya çıktı. Daha sonra çevremizi insan...

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım Nesneye Yönelik (NY) Tasarım, NY Çözümleme ile elde edilen modelin, yazılımın inşa edilmesi için yeterli tanımı sağlayacak şekle dönüştürülmesidir. Kavram olarak geleneksel tasarım ile benzerlikler gösterir. İki yaklaşımda da veri ve...

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı Nesne Tanımı Tasarımda bir nesnenin tanımı için iki öge vardır; Protokol tanımı: Nesnenin alabileceği her ileti ve sonucunda yapması gereken işlemin tanımlanması ile oluşan nesne arayüzü Uygulama tanımı: İleti sonucunda başlatılacak her...

Java Object Serialization

Java Object Serialization

Java tamamen nesne yönelimli bir programlama dili olduğu için, Java üzerinde uygulama geliştirirken nesneleri sıkça kullanıyoruz. Java platformunda bilindiği gibi, int, double, byte gibi primitive tipler dışındaki her şey nesnedir; Ancak Java’da kullanılan nesneler,...

Java Nesneler ve Sınıflar

Java Nesneler ve Sınıflar

Sınıf (class) Nedir? Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java’da sınıf (class)  kavramını doğada cins isimlere benzetebiliriz. Bir cins kendi başına belirli bir nesne değildir; ancak belirli türden nesnelerin...