Tagged: Nesne

Nesneye Yönelik Çözümleme

Nesneye Yönelik Çözümleme Teknikleri

Nesneye Yönelik Çözümleme Teknikleri Yukarıda söz edilen teknikleri bu bölümde biraz daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak örnek olarak verilecek diyagramların değişik metodolojilerde farklılıklar gösteren çizimlerinin olacağı hatırlanmalıdır; bu ayrılıklar çok da önemli değildir....

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı

Nesne Tasarımı Nesne Tanımı Tasarımda bir nesnenin tanımı için iki öge vardır; Protokol tanımı: Nesnenin alabileceği her ileti ve sonucunda yapması gereken işlemin tanımlanması ile oluşan nesne arayüzü Uygulama tanımı: İleti sonucunda başlatılacak her...

Nesne Olarak Diziler

Nesne Olarak Diziler

Java dizilerini JPG dersinde işlemiştik; Burada, yeri gelmişken, dizilerin aslında özel nesneler olarak ele alındığını örneklerle vurgulamak istedik: Örneğin, int[] a={2,3,4,5}; komutu ile bir int dizi nesnesi yaratmış oluruz. Bu nesnenin içinde değerleri 2,3,4,5 olan dört adet int elemanı...

Nesne Dizileri İşlemleri

Nesne Dizileri İşlemleri

SORU: Kişilerin kimlik bilgilerini (kimlik no, ad, soyad, yaş) tanımlayacağınız (tek boyutlu) kişi dizisinin içine okutun. Okuma işlemi, kimlik no olarak sıfır değeri girildiğinde sona erecektir.  Alternatif olarak, ekrandan okumak yerine, kişi bilgilerini diziye...