Tagged: Mühendislik

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Mühendislik Tarihte değişik mühendislik dallarının gelişmesinde bazı ortak özellikler görünmektedir. Yeterli bir olgunluğa erişmiş bulunan inşaat, makina ve elektrik gibi mühendislik alanlarının başından geçenler bilgisayar ile ilgili konularda da tekrarlanmaktadır. Bu yüzden bazı ortak...

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik Klasik mühendislik kavramları açısından geçerli olan kaygıların yazılım projeleri için de geçerli olduğu bir gerçektir. Bunun yanında konumuz daha çok oldukça büyük ve karmaşık yazılım sistemlerini hedef alır. Bir ders alıştırması...

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım geliştirme süreçleri 1970 yıllarında ortaya çıkmış ve yazılımın bir mühendislik etkinliği olarak uygulanmasında rol oynamıştır. Programcılık öncesi planlama denilebilecek aşamalardaki yaklaşımları bir yönteme bağlayarak en büyük katkıların sağlanması ve kodlama sonrası işlemlerin de...

Geriye Doğru Mühendislik

Geriye Doğru Mühendislik

Geriye Doğru Mühendislik Dönüşüm mühendisliğinin zor kısmı geriye doğru mühendisliktir. Kaynak kodu varsa genelde ondan başlanılır, bazen de yoktur ve makina kodundan başlanılır. Tasarım ve belirtime ulaşılmaya çalışılır. Bazen yalnızca bu süreç istenir ve...