Tagged: Model

Veri Modeli ve Sınıflandırılması

Veri Modeli ve Sınıflandırılması

Veri Modeli; Veri modeli veritabanının yapısını tanımlayabilmek için kullanılan konseptler kümesidir. Veritabanının modeli; veri tipleri, operasyonlar ve kısıtlamalardan oluşur. VT modellerinin büyük bir çoğunluğu VT üzerinde güncelleme yapan ve kayıtları alıp getiren bir operasyonlar...

EER Modelinin Kavramları

EER Modelinin Kavramları

EER Modelinin Kavramları; – Nesne: EER’nin sunduğu temel objedir. Gerçek dünyada bağımsız olarak var olan bir şeydir. – Nitelik: Nesnenin belirli bir özelliğini belirtir. Nesneyi tanımlayan niteliklerin değerleri veri tabanında depolanan verilerin ana kısmını oluştururlar. –...

EER Modelinin Kavramları

EER Modelde İlişki Tipleri

Nesne tipleri arasındaki ilişki tipleri; Hasta <- – – – – > Yatak 1-1 ilişkisi söz konusudur Hasta <<- – – – > Hastahane Odası m-1 ilişkisi vardır (1-m de diyebiliriz) Hasta <<- –...

EER Modelde Kısıtlar

EER Modelde Kısıtlar

EER modelde birçok tutarlılık kısıtları gösterebilmektedir. Bunlar; anahtar kısıtı katılım kısıtı üst üste gelme/örtme kısıtı yabancı anahtar kısıtı Bu kısıtlardan bazıları veritabanının dilinde (SQL) ilerideki derslerde görülebileceği gibi direk olarak gösterebilmektedir. Bazı kısıtlar (örneğin...

İlişkisel Veri Modeli

En geniş kullanım alanı olan modeldir. Bu modeli temel alan bazı VTYS’ler şunlardır: Oracle, Sybase, DB2, SQL Server, Access v.s. İlişkisel modele alternatif model olarak, nesneye-yönelik model ise yaygınlaşmaya devam etmektedir. Nesneye-yönelik model için...

Database ER

ER’nin İlişkisel Modele Dönüştürmesinin Gerçekleştirimi

Adım 1 – Nesne tiplerinin dönüştürülmesi; Her bir normal nesne E için bir ilişki R yaratılır. E’nin anahtar niteliklerinden biri ilişki R için birincil nitelik (pk) olarak tayin edilir. Birleşik nitelikler için sadece basitleri...