Tagged: Management

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi Diğer mühendislik projelerinde olduğu gibi yazılım projelerinde de yönetim sözkonusudur ve bu değişik tür sahalardaki yönetim tekniklerinde benzerlikler kaçınılmazdır. Bir zorluk, yazılım problemlerinde ve ürünlerinde ölçüm yapma ve karmaşıklık tahmini yapmakta...

Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Planlama ile ilgili bilgiler, verilen kararlar ve olası önlemler bir belge şeklinde sunulmalıdır. Bu proje planı belgesi, projenin amacını yönetici ve teknik kadrolara olduğu gibi müşteriye de aktarabilmelidir. Riskler, maliyet ve zamanlama...

Sistem Tasarımı

Sistem Tasarımı

Sistem Tasarımı Değişik yaklaşımlardan söz edilmiş ise de sistem tasarımı konusunda Rambaugh yaklaşımı en iyi seçeneklerden biridir. Daha önce tanımlanan sistem tasarımı adımlarında yapılacak ayrıntılı işlemler, bu bölümde açıklanmaktadır.   Çözümleme Modelinin Ayrıştırılması Alt...

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

BDYM Araç Grupları DYM araçları değişik açılardan sınıflandırılabilir. Bu sınıfların isimlendirilmesi de değişebilir. Bu bölümde işlevler açısından araç sınıflandırması sunulmaktadır. Bilgi mühendisliği araçları: Bu tür araçlar, özel bir sistem geliştirmekten çok belirli bir kuruluş...

Kalite ve Kurum Yönetimi

Kalite ve Kurum Yönetimi

Kalite ve Kurum Yönetimi   Yazılım mühendisliği çerçevesinde sözü geçen yöntem ve araçların amacı üretilecek yazılımda yüksek kalite düzeylerine erişmektir. Kalite ise bir çok boyutu olan bir özelliktir. Program yazıldıktan sonra düşünülecek bir konu...

Kurum Yönetimi

Kurum Yönetimi

Kurum Yönetimi Yazılım geliştirme süreçlerinin ürünlerini üç genel sınıfta toplayabiliriz: program, belge ve veri. Süreç ürünü olarak ortaya çıkacak bu sınıflardaki her bilgiye bir yazılım kurumu denebilir. Süreç ilerledikçe yazılım kurum birimleri (Software Configuration...

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

VTYS’nin Kullanım Nedenleri

Gereksiz fazlalığın kontrolü; Aynı verilerin birden fazla kayıt edilmiş olması çabanın tekrarlanması, kayıt alanının boşa gitmesine ve tutarsızlığa sebep olur. Verilerin paylaşımı: Çok sayıda kullanıcının VT’na eş zamanda ulaşmasını sağlar. Bunun için VTYS eş zaman kontrol...