Tagged: Kavramsal

Kavramsal Tasarım

Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım veritabanı tasarım safhalarında gösterildiği gibi gerekirler analizini takip eder; Veritabanın da tutulacak olan verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını verir. Genişletilmiş Nesne-İlişki (EER) Modeli, kavramsal tasarım için en popüler ve en çok...