Tagged: Java

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Mühendislik Tarihte değişik mühendislik dallarının gelişmesinde bazı ortak özellikler görünmektedir. Yeterli bir olgunluğa erişmiş bulunan inşaat, makina ve elektrik gibi mühendislik alanlarının başından geçenler bilgisayar ile ilgili konularda da tekrarlanmaktadır. Bu yüzden bazı ortak...

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik Klasik mühendislik kavramları açısından geçerli olan kaygıların yazılım projeleri için de geçerli olduğu bir gerçektir. Bunun yanında konumuz daha çok oldukça büyük ve karmaşık yazılım sistemlerini hedef alır. Bir ders alıştırması...

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım geliştirme süreçleri 1970 yıllarında ortaya çıkmış ve yazılımın bir mühendislik etkinliği olarak uygulanmasında rol oynamıştır. Programcılık öncesi planlama denilebilecek aşamalardaki yaklaşımları bir yönteme bağlayarak en büyük katkıların sağlanması ve kodlama sonrası işlemlerin de...

Yazılım Belirtim Ortamı

Yazılım Belirtim Ortamı

Yazılım Belirtim Ortamı Bir belirtim ortamından beklenilen, kullanıcıyı matematiğe zorlamayan, fakat iç model olarak şekilsel bir biçeme sahip olan bir işleyiştir. Yani kullanıcı grafik ortamda isteğini belirtirken ortam bu tanımları otomatize edilmiş bir yöntem...

Yazılım Risk Kestirim Yöntemi

Yazılım Risk Kestirim Yöntemi

Risk Kestirim Yöntemi Risklerin tanımlanmasından sonra tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve sonucunda projeye olan etkisi nümerik değerler ile kaydedilir. Ayrıca yapılan tahminin doğruluk derecesini de nicelendirerek bu tahminlerin yanlış kullanımını azaltma yönünde çaba sarfetmiş olur....

Yazılım Görev Dağıtımı, Planlama

Yazılım Görev Dağıtımı, Planlama

Planlama Yazılım proje yönetiminde en önemli unsur projenin zamanında yetişmesidir. Mühendisliklerde eski bir kural geçerlidir: 80-20 kuralı: Bir projenin %80 lik kısmı (beklenen işlevselliğin veya tahmin edilen ürün büyüklüğünün % 80’i) proje süresinin %20...

Yazılım Programcı Takımları

Yazılım Programcı Takımları

Programcı Takımları Kodlama ile ilgili görevler genellikler programcı takımlarına atanır. Bu takımlar 2 kişiden başlayarak büyük gruplara kadar uzanan sayıdan oluşabilirler ancak bu sayının fazla büyük tutulması pratik değildir. En çok 4 ila 7...

Yazılım İşlevsel Olmayan İhtiyaçlar

Yazılım İşlevsel Olmayan İhtiyaçlar

İşlevsel Olmayan İhtiyaçlar Sistemden ne beklediğimizi modellerken yalnızca işlevselliği hesaba kattık. Ayrıca kalite ile genel ifadeler, bu modelde olmasa da ihtiyaçlar belirtiminin içinde bulunur. İşlevsel olmayan istekler, kısıtlamalar şeklinde belirir. Bunlar kullanıcı gereksinimleri, bütçe...

Yazılımda Tasarım

Yazılımda Tasarım

Tasarım kavramı, sözlük anlamı ile “Bir aygıt, süreç veya sistemi, fiziksel olarak gerçekleştirebilmek için yeterli ayrıntı ile tanımlamak için teknikler ve ilkelerin uygulanması sürecidir”. Tasarımcı, inşa edilecek olan eserin bir modelini veya herhangi bir...

Yazılımda Tasarım Kavramları

Yazılımda Tasarım Kavramları

Tasarım Kavramları Yazılımın ögelere ayrılması, ayrıntılı veri ve işlev yapılarının kavramsal temsilden gizli tutulması, ve tasarımın kalitesinin sağlanması gibi isteklere değinilmiştir. Bu yönde yardımcı olabilecek ‘soyutlama’, ‘iyileştirme’ ve ‘modülerlik’ gibi kavramlar bulunmaktadır. Soyutlama, detayları...