Tagged: Java Veri

Java Veri Türleri

Java Veri Akışları

Java – Input/Output Streams Kullanmı Bu yazımda Java Input/Output işlemlerini temel olarak ele alacağım; Java da tüm input/output işlemleri stream üzerinden yapılır . Stream ; sıralı olarak işlemler yapılan veri dizisidir.Stream çok farklı veri kaynaklarından veri alışverişi yapabilir...