Tagged: İşleme

İşleme (Manipulation)

İşleme (Manipulation)

İşleme (Manipulation) İşlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri); Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Kartezyen çarpım (cartesian product) işlemi Birleştirme (join) işlemi Toplama (union) işlemi Kesiştirme (intersect) işlemi Çıkarma (difference) işlemi Bölme (division) işlemi Bu operasyonların...

JAVA Beanlar ve Form İşleme

JAVA Beanlar ve Form İşleme

Formlar bildiğimiz gibi HTML’de input almak için kullanılır. Formları JSP işlemenin en kolay yolu bean tanımlamaktır. Bean tanımlarken oluşturduğumuz klasın içinde input formundaki bütün alanları bulundurmamız gerekir. Aşağıda örnek olarak bir formdan 3 tane...

Java Hataları İşleme

Java Hataları İşleme

Oluşturduğumuz yazılımlarda en önemli nokta, yazılımın kusursuz olarak çalışmasıdır. Diğer bir deyişle hatalardan arındırılmış olarak çalışmasıdır. Tanımladığınız bir değişkenin, üst sınırı aşması, tür uyuşmazlığı vb. işlemler hiç hoş olmayan hata mesajları verecektir. Bu amaçla oluşabilecek hatalara...