Tagged: İliskisel

İşleme (Manipulation)

İşleme (Manipulation)

İşleme (Manipulation) İşlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri); Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Kartezyen çarpım (cartesian product) işlemi Birleştirme (join) işlemi Toplama (union) işlemi Kesiştirme (intersect) işlemi Çıkarma (difference) işlemi Bölme (division) işlemi Bu operasyonların...

İlişkisel Veri Modeli

En geniş kullanım alanı olan modeldir. Bu modeli temel alan bazı VTYS’ler şunlardır: Oracle, Sybase, DB2, SQL Server, Access v.s. İlişkisel modele alternatif model olarak, nesneye-yönelik model ise yaygınlaşmaya devam etmektedir. Nesneye-yönelik model için...

Bir İlişkisel Veritabanı Şemasındaki Bütünlük Kısıtlamaları

Bir İlişkisel Veritabanı Şemasındaki Bütünlük Kısıtlamaları

Anahtar Kısıtlaması; Her ilişki şemasındaki aday anahtar nitelikleri belirtir ve herhangi bir ilişki örneğindeki her tuple için bu niteliklerin değerleri tek olmak zorundadır. Varlık (entity) Bütünlük Kısıtlaması: Hiçbir birincil anahtar değeri boş olamaz. Referanslı (referential) Bütünlük...

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri

İyi Bir İlişkisel Şema Tasarımının Ölçütleri; Niteliklerin anlamları: Bir tuple’da ki nitelik değerlerinin birbirleriyle olan ilgilerini gösterir ya da bu değerleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini belirtir. Ölçüt 1: İyi bir ilişkisel şemanın tasarımı için o şemanın verdiği...

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

Ayrıştırılan her bir ilişkinin yüksek dereceli normal formda olması o tasarımın iyi olduğunu garanti etmez. İyi bir tasarım için normal formun yanında başka özelliklere de bakmak gerekir. Bu özellikleri aşağıdaki algoritmalarla test edebiliriz. Ayrıştırma...

Database ER

ER’nin İlişkisel Modele Dönüştürmesinin Gerçekleştirimi

Adım 1 – Nesne tiplerinin dönüştürülmesi; Her bir normal nesne E için bir ilişki R yaratılır. E’nin anahtar niteliklerinden biri ilişki R için birincil nitelik (pk) olarak tayin edilir. Birleşik nitelikler için sadece basitleri...

Java Operatör Türleri

Java Operatör Türleri

Operatörler ; bir, iki ya da üç tane  işlenen (operand) üzerinde işlem yapıp bir sonuç üreten sembollerdir. Tek işlenenli operatörlere, tekli (unary)operatör, İki işlenenli operatörlere, ikili (binary) operatör, Üç işlenenli operatörlere de, üçlü(ternary) operatör denir; Unary Operator: Operand Operator, örnek: ++variable Operator operand,...