Tagged: Engineering

software engineering

Yazılım Mühendisliğine Giriş

Yazılım Mühendisliğine Giriş Dünyamızın bilgi teknolojisi etkisi ile tam olarak farkedemediğimiz halde katetmekte olduğu sosyal evrim, kaçınılmaz olarak hayatımıza yansımaktadır. Yazının bulunması ile başladığını kabul ettiğimiz bilgi tarihinin en önemli olayları; matabaa, ve daha...

Yazılım Krizi

Yazılım Krizi

Yazılım Krizi Bu terimin esas açıklayıcısı, üstel olarak artan talebe karşılık doğrusal diyebileceğimiz bir hızla artış gösteren üretim kapasitesidir ve Şekil 1.1 de görüntülenmektedir. Durum, arz ve talebin arasının gittikçe açılacağını ve dünya yazılım...

Yazılım Süreç Modelleri

Yazılım Süreç Modelleri

Yazılım Süreç Modelleri Çağlayan Çağlayan modeli, yazılım mühendisliği çalışmalarının vazgeçilmez başlangıç dersi konusu olarak övgüyü haketmiştir. Yaşam döngüsü süresince yapılması gereken etkinliklerin ayrı birimler olarak tanımlanması ve bunların hangi sırayla yapılması gerektiğinin gösterilmesi ile...

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Geleneksel Çözümleme Geleneksel ihtiyaçlar çözümlemesinde kullanılan belli başlı araçları sıralayabiliriz: Veri Akış Diagramları Nesne İlişki Diyagramları Veri Sözlüğü Bu grafik temsil yöntemleri ile sistemin ayrı veçheleri görselleştirilmektedir. Her diyagramda ana bakış açısının ne olduğu...

Yazılım İşlevsel Olmayan İhtiyaçlar

Yazılım İşlevsel Olmayan İhtiyaçlar

İşlevsel Olmayan İhtiyaçlar Sistemden ne beklediğimizi modellerken yalnızca işlevselliği hesaba kattık. Ayrıca kalite ile genel ifadeler, bu modelde olmasa da ihtiyaçlar belirtiminin içinde bulunur. İşlevsel olmayan istekler, kısıtlamalar şeklinde belirir. Bunlar kullanıcı gereksinimleri, bütçe...

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçları

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçları

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçları Yazılım krizinin işaret ettiği gibi yazılım projelerinin geliştirmesinde hem istenin doğru ve kaliteli olarak üretilmesi hem de yeterli hızda üretime erişilip isteğin karşılanabilmesi zorlukları vardır. Otomasyon yardımı ile bu eksiklikleri...

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarında Bütünleştirme

Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarında Bütünleştirme

BDYM Araçlarında Bütünleştirme Çalışma tezgahlarından (workbench) Yazılım Mühendisliği Ortamlarına (Software Enginering Environments) doğru gelişen bütünleştirme ihtiyacı kolayca karşılanmaz. Bu isteklerin mantıksal boyutu olduğu gibi teknik boyutları da önemlidir. Mantıksal olarak değişik araçların tek araç...

Yazılım Programcı Takımları

Yazılım Mühendisliği Belgeleme

Belgeleme Düzgünce hazırlanmış ve uyarlamaları yapılmış belgeler, programın bakımının kolaylaşmasında son derece önemli rol oynarlar. Sistem belgeleri yapılandırılmış olmalı, okuyucuya daha formal ve ayrıntılı açıları verebilmelidir. Bir kullanıcı kılavuzu sevimliliğinde olmasa da elden geldiğince...

Yazılım Mühendisliği Bakım Maliyeti

Yazılım Mühendisliği Bakım Maliyeti

Bakım Maliyeti Bakım maliyeti, uygulama alanlarına göre çok farklılıklar gösterir.İş yeri otomasyonu uygulamalarında bakım maliyeti geliştirme maliyetine yakın olmakla birlikte gerçek zamanlı sistemlerde bu oran bakım maliyeti yönünde 4 misli gibi bir büyüme gösterebilmektedir....

Yazılım Mühendisliği Bakım Maliyeti Tahmini

Yazılım Mühendisliği Bakım Maliyeti Tahmini

Bakım Maliyeti Tahmini Bakım maliyet kestirimi, etkenlerin çokluğu nedeniyle zor bir işlemdir. Daha önce görülen kestirim metodları bakım sahasına doğru da geliştirilmektedir. COCOMO felsefesi uygulanarak ACT (Yıllık Değişim Trafiği: Annual Change Traffic) formülüne ulaşılmıştır....