Tagged: EER

EER Modelinin Kavramları

EER Modelinin Kavramları

EER Modelinin Kavramları; – Nesne: EER’nin sunduğu temel objedir. Gerçek dünyada bağımsız olarak var olan bir şeydir. – Nitelik: Nesnenin belirli bir özelliğini belirtir. Nesneyi tanımlayan niteliklerin değerleri veri tabanında depolanan verilerin ana kısmını oluştururlar. –...

EER Modelinin Kavramları

EER Modelde İlişki Tipleri

Nesne tipleri arasındaki ilişki tipleri; Hasta <- – – – – > Yatak 1-1 ilişkisi söz konusudur Hasta <<- – – – > Hastahane Odası m-1 ilişkisi vardır (1-m de diyebiliriz) Hasta <<- –...

EER Modelde Kısıtlar

EER Modelde Kısıtlar

EER modelde birçok tutarlılık kısıtları gösterebilmektedir. Bunlar; anahtar kısıtı katılım kısıtı üst üste gelme/örtme kısıtı yabancı anahtar kısıtı Bu kısıtlardan bazıları veritabanının dilinde (SQL) ilerideki derslerde görülebileceği gibi direk olarak gösterebilmektedir. Bazı kısıtlar (örneğin...

EER Diagramında IS-A Hiyerarşisi

EER Diagramında IS-A Hiyerarşisi

EER Diagramında IS-A Hiyerarşisi; Bazı karmaşık uygulamalarda EER’nin şimdiye kadar tartıştığımız yapıları yeterli olmayabiliyor. Bundan dolayı ER modeli genişletilmiş ve IS-A hiyerarşileri modele dahil edilmiştir. Dersin bu kısmında sadece IS-A hiyerarşilerinin EER modeline dahil...