Tagged: Development

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik

Yazılım ve Mühendislik Klasik mühendislik kavramları açısından geçerli olan kaygıların yazılım projeleri için de geçerli olduğu bir gerçektir. Bunun yanında konumuz daha çok oldukça büyük ve karmaşık yazılım sistemlerini hedef alır. Bir ders alıştırması...

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım geliştirme süreçleri 1970 yıllarında ortaya çıkmış ve yazılımın bir mühendislik etkinliği olarak uygulanmasında rol oynamıştır. Programcılık öncesi planlama denilebilecek aşamalardaki yaklaşımları bir yönteme bağlayarak en büyük katkıların sağlanması ve kodlama sonrası işlemlerin de...

Yazılım Metodolojiler

Yazılım Metodolojiler

Yazılım Metodolojiler Metodolojiler, süreç modelleri ile benzer işleve sahiptirler. Bu iki kavram da yapılacak işlemlerin sıralandırılma ve yönetimi ile ilgilidir. Ancak aralarındaki büyük fark, benzer kavramın hangi soyutlama düzeyinde uygulanacağından oluşur. Süreç modeli daha...

Yazılım Soyutlama Düzeyi

Yazılım Soyutlama Düzeyi

Yazılım Soyutlama Düzeyi Bu kavram bilgisayar bilimleri açısından çok temel bir kavramdır. İnsan düşüncesinde şekillenen gerçek dünya ile ilgili kavramlar, bunların bilgisayara iletildikleri zaman alacağı biçemlere göre çok daha yüksek düzeylerdedir. Kafamızda canlanan problemi...