Tagged: Design

Yazılımda Tasarım

Yazılımda Tasarım

Tasarım kavramı, sözlük anlamı ile “Bir aygıt, süreç veya sistemi, fiziksel olarak gerçekleştirebilmek için yeterli ayrıntı ile tanımlamak için teknikler ve ilkelerin uygulanması sürecidir”. Tasarımcı, inşa edilecek olan eserin bir modelini veya herhangi bir...

Yazılımda Tasarım Kavramları

Yazılımda Tasarım Kavramları

Tasarım Kavramları Yazılımın ögelere ayrılması, ayrıntılı veri ve işlev yapılarının kavramsal temsilden gizli tutulması, ve tasarımın kalitesinin sağlanması gibi isteklere değinilmiştir. Bu yönde yardımcı olabilecek ‘soyutlama’, ‘iyileştirme’ ve ‘modülerlik’ gibi kavramlar bulunmaktadır. Soyutlama, detayları...

Yazılımda Veri Tasarımı

Yazılımda Veri Tasarımı

Veri Tasarımı Yapı tasarımı, arayüz ve süreç tasarımından önce ilk yapılması gereken, veri tasarımıdır. Bilgi saklama ve soyutlama bu işlem için değerli kavramlardır. Çözümlemede faydalandığımız veri sözlüğü, tasarımda da faydalı olacaktır. Ayrıca veri tasarımı...

Yazılım Yapısal Tasarım

Yazılım Yapısal Tasarım

Yapısal Tasarım   Yapı tasarımının ana hedefi, modüler bir yapı geliştirip modüller arasındaki kontrol ilişkilerini temsil etmektir. Ayrıca yapı tasarımı bazen veri akışlarını da gösteren bir içerime de yönelebilir. Geleneksel tasarımda en çok veri...

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım

Nesneye Yönelik Tasarım Nesneye Yönelik (NY) Tasarım, NY Çözümleme ile elde edilen modelin, yazılımın inşa edilmesi için yeterli tanımı sağlayacak şekle dönüştürülmesidir. Kavram olarak geleneksel tasarım ile benzerlikler gösterir. İki yaklaşımda da veri ve...

Sistem Tasarımı

Sistem Tasarımı

Sistem Tasarımı Değişik yaklaşımlardan söz edilmiş ise de sistem tasarımı konusunda Rambaugh yaklaşımı en iyi seçeneklerden biridir. Daha önce tanımlanan sistem tasarımı adımlarında yapılacak ayrıntılı işlemler, bu bölümde açıklanmaktadır.   Çözümleme Modelinin Ayrıştırılması Alt...