Tagged: Data

Yazılımda Veri Tasarımı

Yazılımda Veri Tasarımı

Veri Tasarımı Yapı tasarımı, arayüz ve süreç tasarımından önce ilk yapılması gereken, veri tasarımıdır. Bilgi saklama ve soyutlama bu işlem için değerli kavramlardır. Çözümlemede faydalandığımız veri sözlüğü, tasarımda da faydalı olacaktır. Ayrıca veri tasarımı...

Sistem Tasarımı

Sistem Tasarımı

Sistem Tasarımı Değişik yaklaşımlardan söz edilmiş ise de sistem tasarımı konusunda Rambaugh yaklaşımı en iyi seçeneklerden biridir. Daha önce tanımlanan sistem tasarımı adımlarında yapılacak ayrıntılı işlemler, bu bölümde açıklanmaktadır.   Çözümleme Modelinin Ayrıştırılması Alt...

Veri Değişimi Mühendisliği

Veri Değişimi Mühendisliği

Veri Değişimi Mühendisliği Karmaşık veri yapılarının değişim maliyeti üzerindeki olumsuz etkisine değinilmişti. Dağıtık veri birimleri ve bunlara erişimi olan program birimleri veri değişimi için değerlendirilir. Problem, daha çok kütükler ve eski veritabanı sistemlerinde bulunan...

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar

Dokümanlar ve Veritabanları Arasındaki Farklar , Dökümanlar Veritabanları Pek çok küçük döküman Birkaç büyük veritabanı Genelde statik Genelde dinamik Dahili yapı (kısım, paragraf) Belirtilmiş yapı (şema) Etiketleme Kayıtlar (tuple’lar) İnsan tarafından anlaşılabilen Bilgisayar tarafından...

Liste Veri Yapısı (List)

Liste, tutulan elemanların birbiri ardına konularak saklandığı ve önden arkaya doğru birer birer giderek erişilebildiği veri yapısıdır. Bu veri yapısındaki elemanları düz bir çizgi üzerinde birbirine bağlanarak sıralanmış olarak düşünebiliriz. Aşağıda bu veri yapısı tanınmaktadır;...

Java Temel Veri Tipleri

Java Temel Veri Tipleri

Veri tipleri verilerin(tam sayılar,ondalıklı sayılar,harfler ve benzeri.) bilgisayar üzerinde ki modellemesidir diyebiliriz.Veri tipleri tüm programlama dillerinde vardır fakat her programlama dili veri tiplerini farklı şekilde yorumlayabilir.Veri tipinin özelliği ise bellekte tuttukların alanın sabit olmasıdır diyebiliriz. Veri...

Java Sayısal Veri Tipleri

Java Sayısal Veri Tipleri

Bir çok işlemi tam sayılarla ve kesirli sayılarla yaparız.O nedenle, sayılar her programlama dilinde önemlidirler. Farklı derleyiciler sayıları alt sınıflarına ayırır. En basit derleyiciler bile, sayıları tam sayılar (integer) ve kesirli sayılar(floating numbers) diye ikiye ayırır. Bazen...