Tagged: Çözümleme

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Geleneksel Çözümleme Geleneksel ihtiyaçlar çözümlemesinde kullanılan belli başlı araçları sıralayabiliriz: Veri Akış Diagramları Nesne İlişki Diyagramları Veri Sözlüğü Bu grafik temsil yöntemleri ile sistemin ayrı veçheleri görselleştirilmektedir. Her diyagramda ana bakış açısının ne olduğu...

Diğer Çözümleme Yaklaşımları

Diğer Çözümleme Yaklaşımları

Diğer Çözümleme Yaklaşımları Nesneye Yönelik yaklaşım ayrı bir bölümde incelenmektedir. Eğer belirli bir disipline bağlı kalmadan rastgele yapılan geliştirme şeklini saymazsak, geriye biçimsel (matematiksel) yaklaşımlar kalır. Bunlardan cebir ve ‘model’ tabanlı olanları vardır. Ayrıca...

Yazılım Geleneksel Çözümleme Metodolojileri

Yazılım Geleneksel Çözümleme Metodolojileri

Yalnızca çözümleme evresi için, ya da geliştirme çabasının tümü için bir çok metodoloji ortaya çıkmıştır. Bahsedilen tekniklerin hepsi de değişik ölçekler, gösterim biçimleri ve yaklaşım ayrıntılarındaki farklara rağmen kullanmaktadır. Ayrıca şirketlerin kendi iç kullanımı...

Nesneye Yönelik Çözümleme

Nesneye Yönelik Çözümleme

Nesneye Yönelik Çözümleme Geleneksel alışkanlıkları olanlar için NY geliştirme çevriminin başlangıcında iki farklılık önemlidir. Öncelikle merkezi kontrol yapısından uzaklaşılıp dağıtık nesnelerin birlikte haberleşerek süreçleri yönlendirmeleri söz konusudur. Bir başka önemli modelleme konusu da, karmaşık...

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

BDYM Araç Grupları DYM araçları değişik açılardan sınıflandırılabilir. Bu sınıfların isimlendirilmesi de değişebilir. Bu bölümde işlevler açısından araç sınıflandırması sunulmaktadır. Bilgi mühendisliği araçları: Bu tür araçlar, özel bir sistem geliştirmekten çok belirli bir kuruluş...