Tagged: Ayrıştırma

Normalizasyon (Ayrıştırma)

Normalizasyon (Ayrıştırma)

Eğer bir ilişki belirli bir normal formda (3NF, BCNF, v.s.) ise, zaten bazı problemlerin oluşabilmesi engellenebilmiştir. Bu yüzden şemanın daha fazla ayrıştırılmasına gerek yoktur. Farzedelim ki R ilişkisi A1,…,An niteliklerini içersin. R’nin ayrıştırılması R’yi bir...

Ayrıştırma ile İlgili Problemler

Ayrıştırma ile İlgili Problemler

Üç potansiyel problem olabilir. Bunlar: Bazı sorgular daha fazla gerçekleştirim süresi gerektirir, yani daha pahalı olurlar. Bu problemi ortadan kaldırmak ancak söz konusu sorgulara özgün bazı önlemler alarak mümkündür. Ayrıştırılmış ilişkilerin elde edilmiş örneklerinden...

Kayıpsız Ayrıştırma Algoritması

Kayıpsız Ayrıştırma Algoritması

Adımlar;   Bir S matrisi yaratılır ve her satır i ayrıştırılmış ilişki Ri ve her kolon j için R’deki Aj niteliği yerleştirilir. Bütün matrisin değerleri bij ile doldurulur, S(i,j) = bij Her bir satır i için (Ri ilişkisini...