Tagged: AWT

Awt Label (Etiket) Sınıfı , Javax Jlabel ve İkon Sınıfları

Awt Label (Etiket) Sınıfı , Javax Jlabel ve İkon Sınıfları

Label sınıfı Appletin içine sadece okunabilen fakat değiştirilemeyen yazılar yazma amacıyla kullanılırlar. Label sınıfında tanımlanan metotlar şunlardır; – Kurucu Metotlar : public Label() // Label sınıfı nesneyi oluşturur, herhangi bir yazı göstermez. public Label(String...

Yazım Alanı Awt Textarea ve Swing Jtextarea Sınıfları

Yazım Alanı Awt Textarea ve Swing Jtextarea Sınıfları

Awt kütüphanesinde tanımlanan Text Area sınıfı yapı olarak TextField sınıfına benzer. En önemli farkı bir satır yerine birden fazla satır girdi alabilme olasılığıdır. TextField ve TextArea sınıfları TextComponent sınıfının alt sınıflarıdır. Bu yüzden üstte...

Awt Choice , Swing Jcombobox Seçim Sınıfları

Awt Choice , Swing Jcombobox Seçim Sınıfları

Awt kütüphanesi Choice (Seçim) sınıfı birden fazla maddeden seçim yapılması gerektiğinde kullanılan bir sınıftır. Choice sınıfının kurucu metodu ve diğer metotlarının listesi aşağıda verilmiştir: public Choice() // Kurucu metot public String getItem(int indeks) İndeksteki...

Awt, Checkbox ve Checkboxgroup ve Swing Jcheckbox ve Jradiobutton Sınıfları

Awt, Checkbox ve Checkboxgroup ve Swing Jcheckbox ve Jradiobutton Sınıfları

Awt sınıfında yer alan CheckBox ve CheckBoxGroup sınıfları çeşitli opsiyonlar arasından seçim yapabilme olasılığını sağlayan sınıflardır. -Kurucu metotları : Public CheckBox(String s) Tek bir kare kontrol kutusu oluşturur. Kontrol kutusu başta boştur. Public CheckBox(String...

Awt, List Sınıfı ve Java Swing Jlist sınıfı , Listeden Seçim

Awt, List Sınıfı ve Java Swing Jlist sınıfı , Listeden Seçim

List ve Jlist sınıfları bir listeden seçim yapmaya ve bu seçim sonucu gerekli işlemleri oluşturmaya yarar. List sınıfı ItemListener ve ActionListener sınıf implementlerini kullanır.. Örnek-9: import java.applet.Applet; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class ListTesti...

Java AWT

AWT

AWT (Abstract Windowing Toolkit): Java Programlama dilinin, platformdan bağımsız, görsel (graphical) kullanıcı arayüzü üretimini sağlayan araç kütüphanesidir. Java Foundation Classes (JFC) olarak adlandırılan standartlaştırılmış Java uygulama geliştirme arayüzünün önemli bir parçasıdır. Sonradan yeterli görülmeyerek geliştirilmesi sonucunda Swing...