Tagged: Analysis

Yazılım Risk Alanları

Yazılım Risk Alanları

Risk Alanları Genelde riskler proje, teknik ve iş yönetimi sahalarında olur. Ayrıca müşterilerin de büyük bir risk sahası oluşturacağı düşünülürse genelde iş yönetimi alanı içinde değerlendirilebilirse de müşteri risklerini ayrıca inceleyebiliriz. Proje riskleri, teslim...

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Geleneksel Çözümleme Geleneksel ihtiyaçlar çözümlemesinde kullanılan belli başlı araçları sıralayabiliriz: Veri Akış Diagramları Nesne İlişki Diyagramları Veri Sözlüğü Bu grafik temsil yöntemleri ile sistemin ayrı veçheleri görselleştirilmektedir. Her diyagramda ana bakış açısının ne olduğu...

Yazılım Geleneksel Çözümleme Metodolojileri

Yazılım Geleneksel Çözümleme Metodolojileri

Yalnızca çözümleme evresi için, ya da geliştirme çabasının tümü için bir çok metodoloji ortaya çıkmıştır. Bahsedilen tekniklerin hepsi de değişik ölçekler, gösterim biçimleri ve yaklaşım ayrıntılarındaki farklara rağmen kullanmaktadır. Ayrıca şirketlerin kendi iç kullanımı...

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

Bilgisayar Destekli Yazılım Araç Grupları

BDYM Araç Grupları DYM araçları değişik açılardan sınıflandırılabilir. Bu sınıfların isimlendirilmesi de değişebilir. Bu bölümde işlevler açısından araç sınıflandırması sunulmaktadır. Bilgi mühendisliği araçları: Bu tür araçlar, özel bir sistem geliştirmekten çok belirli bir kuruluş...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Basit Sıralama Performans Analizi

Bu üç algoritmanın performanslarını incelerken sıralanan verilerin bazı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Ancak genel olarak bu algoritmalardan seçerek sıralama algoritmasının en çok dizinin sıralanmamış kısmındaki en küçük elemanı bulmak için, kabarcık sıralama algoritmasının ise...