Tagged: Algoritma

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

İlişkisel Veri Tabanı Şema Tasarımı İçin Algoritmalar

Ayrıştırılan her bir ilişkinin yüksek dereceli normal formda olması o tasarımın iyi olduğunu garanti etmez. İyi bir tasarım için normal formun yanında başka özelliklere de bakmak gerekir. Bu özellikleri aşağıdaki algoritmalarla test edebiliriz. Ayrıştırma...

Kayıpsız Ayrıştırma Algoritması

Kayıpsız Ayrıştırma Algoritması

Adımlar;   Bir S matrisi yaratılır ve her satır i ayrıştırılmış ilişki Ri ve her kolon j için R’deki Aj niteliği yerleştirilir. Bütün matrisin değerleri bij ile doldurulur, S(i,j) = bij Her bir satır i için (Ri ilişkisini...