Category: Sıralama Algoritmaları

Java Yazılım Donanım A.Ş

Hızlı Sıralama Algoritmasının

Hızlı sıralama algoritması bir veri kümesini her adımda ilk bölümde küçükler ve ikinci bölümde büyükler şeklinde iki ayrı bölüme ayırıp (partition) daha sonra bu iki parçanın birbirinden bağımsız bir şekilde sıralanması yaklaşımını kullanmaktadır. Bu...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Hızlı Sıralama Performans Analizi

Hızlı sıralama algoritması için en iyi durum her parçalama işleminde üzerinde çalışılan dizinin daima tam ortadan bölünmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bu algoritmayla N elemanlı bir dizide yapılan karşılaştırma sayısı aşağıdaki formülde verilmiştir: CN = 2CN/2 + N ...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Hızlı Sıralama Geliştirilmesi

Küçük Alt Diziler, Üçünün Ortası Parçalama (Median-of-Three Partitioning) gibi yöntemlerle, hızlı sıralama algoritması iyileştirilebilir; Küçük Alt Diziler: Yapılabilecek ilk geliştirme kullanılan özyinelemeli çağrıların azaltılmasına yönelik olabilir. Hızlı sıralama algoritmasının gerçekleştirmesini incelediğimizde özyinelemeli çağrıların her...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Sıralama Algoritmalarının Gerçekleştirimi

Aşağıda, bir tam sayı dizisi üzerinde işletilen bu üç basit sıralama işlevinin gerçekleştirimi verilmiştir. Ayrıca sıralama işlevlerinde kullanılan ve dizinin belirtilen indekslerindeki iki değeri yer değiştiren swap işlevi de aşağıda tanımlanmıştır. Tüm bu sıralama işlevlerini içeren sınıfa Sort.java dosyasından...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Seçerek Sıralama

Seçerek sıralama algoritmasının işletimini şöyle özetleyebiliriz. Dizideki en küçük elemanı bul, bu elemanı dizinin ilk (yer olarak) elemanıyla yer değiştir. Daha sonra ikinci en küçük elemanı bul ve bu elemanı dizinin ikinci elemanıyla yer...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Yerleştirerek Sıralama

Yerleştirerek sıralama işlevi belirli bir anda dizinin belirli bir kısmını sıralı tutarak ve bu kısmı her adımda biraz daha genişleterek çalışmaktadır. Sıralı kısım işlev son bulunca dizinin tamamına ulaşmaktadır. Yukarıda verilen işlev tanımında da...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Kabarcık Sıralaması

Üçüncü sıralama algoritması olarak sunulan kabarcık sıralamanın işletimini ise şöyle özetleyebiliriz. Dizinin elemanları üzerinden tekrar tekrar geçilir ve her geçişte sadece yan yana bulunan iki eleman arasında sıralama yapılır ve bu işlem tüm elemanlar...

Java Yazılım Donanım A.Ş

Basit Sıralama Performans Analizi

Bu üç algoritmanın performanslarını incelerken sıralanan verilerin bazı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Ancak genel olarak bu algoritmalardan seçerek sıralama algoritmasının en çok dizinin sıralanmamış kısmındaki en küçük elemanı bulmak için, kabarcık sıralama algoritmasının ise...