Category: Mühendislik

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım Projesi Yönetimi Diğer mühendislik projelerinde olduğu gibi yazılım projelerinde de yönetim sözkonusudur ve bu değişik tür sahalardaki yönetim tekniklerinde benzerlikler kaçınılmazdır. Bir zorluk, yazılım problemlerinde ve ürünlerinde ölçüm yapma ve karmaşıklık tahmini yapmakta...

Yazılımda Ölçme

Yazılım da Ölçme

Yazılımda Ölçme Donanımla ilgili mühendisliklerin tersine, yazılım mühendisliğinde ölçüm yapabilmek genelde zor ve kesin olmaktan daha uzaktır. Yine de herhangi bir ölçü hiç ölçüsüzlükten iyidir. Proje yönetiminde çok önemli olacak ölçme ve bu kavramın...

Yazılım Yönetiminde Tahmin

Yazılım Yönetiminde Tahmin

Yazılım Yönetiminde Tahmin Kestirim, bir proje için teklif yazılması sırasında başlayan bir ihtiyaçtır. Tanımlanan projenin ne kadar sürede tamamlanacağı, ne kadar çaba ve fiyata malolacağı kestirilmeden tutarlı teklif yazmak güçleşir. Eldeki bilgi başlangıçta doğru...

Yazılım Kestirim Ve Ölçüm Teknikleri

Yazılım Kestirim Ve Ölçüm Teknikleri

Yazılım Kestirim Ve Ölçüm Teknikleri Proje yönetiminde sıkça karşımıza çıkacak tekniklere değindikten sonra ilginç bazı diğer tekniklere de içerdikleri farklı özellikler açısından bakmamızda yarar vardır. Bu bölümde bir kestirim metodu olan Putnam metodunu, ve...

Yazılım Risk Alanları

Yazılım Risk Alanları

Risk Alanları Genelde riskler proje, teknik ve iş yönetimi sahalarında olur. Ayrıca müşterilerin de büyük bir risk sahası oluşturacağı düşünülürse genelde iş yönetimi alanı içinde değerlendirilebilirse de müşteri risklerini ayrıca inceleyebiliriz. Proje riskleri, teslim...

Yazılım Risk Kestirim Yöntemi

Yazılım Risk Kestirim Yöntemi

Risk Kestirim Yöntemi Risklerin tanımlanmasından sonra tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve sonucunda projeye olan etkisi nümerik değerler ile kaydedilir. Ayrıca yapılan tahminin doğruluk derecesini de nicelendirerek bu tahminlerin yanlış kullanımını azaltma yönünde çaba sarfetmiş olur....

Yazılım Görev Dağıtımı, Planlama

Yazılım Görev Dağıtımı, Planlama

Planlama Yazılım proje yönetiminde en önemli unsur projenin zamanında yetişmesidir. Mühendisliklerde eski bir kural geçerlidir: 80-20 kuralı: Bir projenin %80 lik kısmı (beklenen işlevselliğin veya tahmin edilen ürün büyüklüğünün % 80’i) proje süresinin %20...

Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Planlama ile ilgili bilgiler, verilen kararlar ve olası önlemler bir belge şeklinde sunulmalıdır. Bu proje planı belgesi, projenin amacını yönetici ve teknik kadrolara olduğu gibi müşteriye de aktarabilmelidir. Riskler, maliyet ve zamanlama...

Yazılım Programcı Takımları

Yazılım Programcı Takımları

Programcı Takımları Kodlama ile ilgili görevler genellikler programcı takımlarına atanır. Bu takımlar 2 kişiden başlayarak büyük gruplara kadar uzanan sayıdan oluşabilirler ancak bu sayının fazla büyük tutulması pratik değildir. En çok 4 ila 7...

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Yazılım Geleneksel Çözümleme

Geleneksel Çözümleme Geleneksel ihtiyaçlar çözümlemesinde kullanılan belli başlı araçları sıralayabiliriz: Veri Akış Diagramları Nesne İlişki Diyagramları Veri Sözlüğü Bu grafik temsil yöntemleri ile sistemin ayrı veçheleri görselleştirilmektedir. Her diyagramda ana bakış açısının ne olduğu...