Category: Arama Algoritmaları

Java Sırayla Arama (Sequential Search)

Sırayla Arama (Sequential Search)

Arama yöntemleri içinde en basit yöntem olarak karşımıza çıkan sırayla (sequential) arama yöntemi bir dizi veya bağlantılı liste (linked list) içinde yer alan elemanların içinde belirli bir verinin, elemanların sırayla kontrol edilerek aranması olarak...

İkili Arama

İkili Arama

Aramada kullanılan kayıt sayısının çok fazla olduğu durumlarda elemanları tek tek taramak işlem yükünü oldukça fazlalaştıracaktır. Bu durumda ikili arama işlem yükünü azaltan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. İkili aramanın gerçekleştirilebilmesi için veri yapımızda...

İkili Arama Ağacı (Binary Search Tree)

İkili Arama Ağacı (Binary Search Tree)

Bildiğiniz gibi 6.hafta ağaç (tree) veri yapısını incelerken ikili arama ağacını ve bu veri yapısı üzerinde gerçekleştirilen işlevleri detaylı bir biçimde incelemiştik. İkili arama ağacı da üzerinde ikili aramanın kolaylıkla gerçekleştirilebildiği bir veri yapısı...

Doğrama (Hashing) Yöntemi

Doğrama (Hashing) Yöntemi

Arama yöntemleri içinde doğrama (hashing) yöntemi kullandığı farklı yaklaşımla ve performans açısından gösterdiği önemli başarıyla ön plana çıkmaktadır; Daha önceki arama yöntemlerinde elemanlar belirli bir veri yapısına birtakım özellikler kullanılarak yerleştirilmekte, arama işlemi de bu...

Doğrama Fonksiyonları (Hash Functions)

Doğrama Fonksiyonları (Hash Functions)

Doğrama fonksiyonlarını belirlemek için çok çeşitli yöntemler kullanmak mümkündür;Bu yöntemleri incelerken anahtar değerlerinin tam sayı olduğunu kabul edeceğiz (tabi dizge, yani String, ya da başta türdeki veriler de oldukça kolay bir şekilde tam sayıya çevrilebilir.)...

Çakışmalar (Collisions)

Çakışmalar (Collisions)

Daha önce de belirtildiği gibi hiçbir doğrama fonksiyonu mükemmel bir fonksiyon olmayacaktır ve belirli elemanların aynı adrese atanmasıyla bazı çakışmalar doğacaktır; Bu yüzden bu tekniğin gerçekleştirmesinde bu çakışma durumları da göz önüne alınmalı ve bir...

Doğrama Yönteminin Gerçekleştirimi

Doğrama Yönteminin Gerçekleştirimi

Doğrusal yerleştirme metodunu kullanarak gerçekleştirilen bir doğrama yapısı tanımı aşağıda ve ayrıca Record.java ile Hash.java dosyalarında verilmiştir: // doğrama yönteminde tutulacak kayıtları tanımlayan sınıf class Record { int key;               // kaydın anahtar değeri String info;           // kayıtta tutulacak bilgi// yaratıcı işlev, verilen...

Doğrulama Tablosu Arama

Doğrama Tablosu Arama

Örnek ödev, 4 adımdan oluşmaktadır; 1. Adım: Ders notlarında yer alan Item sınıfında eleman değeri olarak tutulan int val;         // eleman değeri yerine, int key;         // anahtar değeri String info;     // kayıt bilgisi bilgilerinin tutulmasını sağlayacak değişiklikleri (Item ve List sınıflarında)...